Ina Hut, directeur-bestuurder CoMensha, coördinatiecentrum tegen mensenhandel

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Toen ik jong was, had ik altijd de wens om mijn steentje bij te dragen aan een betere wereld. Ik wilde ook graag internationaal bezig zijn en leren van andere culturen. Internationale ervaring verrijkt je wereld enorm op allerlei terreinen. Je leert relativeren, respecteren en waarderen – belangrijke waarden die zowel privé als zakelijk van grote betekenis zijn.”

Wie is jouw rolmodel?

“Ik heb niet echt een rolmodel. Ik heb altijd veel respect gehad voor vrouwen die tegen de heersende overtuiging in toch hun eigen positie innamen en daarmee ook voor andere vrouwen een weg baanden. Vrouwen die vanuit een achterstandspositie hun doel hebben bereikt en daarbij toch hun eigen identiteit en authenticiteit hebben behouden.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Verbinding, visie en strategisch inzicht, hard werken, passie en professionaliteit en een gebalanceerde mix tussen zakelijkheid en betrokkenheid. Verder, dichtbij mijn eigen waarden en normen blijven was voor mij belangrijk.

Vanuit mijn functie als lid van het managementteam van Universiteit Nyenrode ben ik overgestapt naar de not-for-profit sector, de wereld van interlandelijke adoptie en ontwikkelingssamenwerking. Helaas ben ik daar erg teleurgesteld. Ik ben uiteindelijk als klokkenluider opgestapt, omdat bij adoptie de risico’s op kinderhandel te groot zijn. Klokkenluiders krijgen meestal geen applaus, maar die rol en mijn achtergrond heeft mede gemaakt dat ik op mijn huidige positie terecht ben gekomen. Ook bij CoMensha gaat het om de strijd tegen mensenhandel en het opkomen voor de belangen van slachtoffers van mensenhandel.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“Heb geloof in jezelf, ook als anderen dat niet hebben. Stel je dienstbaar op als leidinggevende en houd het algemene belang in het oog. Je hoort veel mensen zeggen dat je het spel mee moet spelen als je carrière wilt maken, maar de voornaamste levensles die ik wil meegeven is: blijf integer en oprecht. Blijf dicht bij jezelf.”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Ik heb als klokkenluider het recht en de waarheid boven mijn eigen belangen gezet. Of ik daarmee een rolmodel ben? Dat mag een ander zeggen. Ik ben in ieder geval dichtbij mezelf gebleven.”

Ina Hut © Anette Brolenius