Dorien Wellen, manager strategische relaties Radboud Universiteit

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Ondernemer, net als mijn moeder. Ik herken mij in het streven naar autonomie wat het ondernemerschap brengt.”

Wie is jouw rolmodel? En waarom?

“Neelie Kroes, omdat haar natuurlijke overredingskracht mij fascineert.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Ik heb de focus gelegd op mijn (maatschappelijke) idealen. Daarin ben ik zeer ambitieus en vasthoudend.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“Wees dienend aan je idealen en niet aan je ego. Zie het proces van vallen en opstaan als een kunstvorm die je wilt leren beoefenen.”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Idealisme en zakelijke doelen halen is te combineren zonder het te zwaar te maken.”
Dorien Wellen © Anette Brolenius