Cock Aquarius, eigenaar Kula the Breeze

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Ik wilde heel graag stewardess worden, omdat een vriendin van mijn moeder stewardess was geweest. Dat was een zeer knappe vrouw en ook nog eens welbespraakt en uitgesproken in haar meningen. Zo wilde ik ook wel worden en ik dacht dat als ik stewardess zou worden, de rest ook automatisch wel zou volgen. Ik ben overigens een seizoen stewardess geweest.”

Wie is jouw rolmodel? En waarom?

“Ik heb eigenlijk geen rolmodel: iemand die mij zo inspireert, dat ik hem of haar wilde navolgen. Ik heb altijd het idee gehad dat ik het zelf moest uitzoeken en dat het vooral bij mij moest passen. In het begin van mijn leidinggevende carrière heb ik nog wel gekeken naar anderen en heb ik getracht hun gedrag te kopiëren. Dat paste niet, en dus werkte het ook niet. Ik ben daar snel mee opgehouden en ging mijn eigen weg. Wel zag ik soms bijzonder verstandige of inspirerende acties van anderen. Daar heb ik van geleerd en daarop kon ik wel verder ontwikkelen.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“-Mijn baas, toen ik mijn eerste leidinggevende functie kreeg. Ik kreeg de ruimte van hem en hij bevestigde mij in mijn eigen manier van werken. Hij liet blijken vertrouwen en geloof in mij te hebben, en over mijn soms tegendraadse voorstellen konden we toch goed overleggen. Zo’n baas bemoedigt. En, hoewel ik nogal eens twijfels heb, groeide mijn zelfvertrouwen. Dat geeft me zekerheid en de rust om bij kwesties wijze afwegingen te maken;

-Ik heb altijd veel tijd, energie en aandacht geïnvesteerd in mijn functies. Te beginnen bij aanvang van een functie, om zo snel mogelijk de zaken onder de knie te hebben. En later door er te zijn, als het nodig was, in de avonden en in de weekenden;

-Ik ben zeer geneigd om verantwoordelijkheid te nemen, kan goed analyseren en tot de kern van kwesties komen en ik ben gericht op het maken van verbinding met mensen. Dat vind ik leuk en dus doe ik dat gemakkelijk en vanzelf;

-Ik ben nieuwsgierig en wil graag weten hoe zaken in elkaar zitten. Ik houd van nieuwe kennis en van blijvend ontwikkelen. Het is zo leuk om nieuwe aspecten van je zelf te ontdekken en om daar vorm aan te geven;

-Last but not least: ook mijn man heeft daaraan bijgedragen, door mij de ruimte te geven om – soms vele – avonden achter elkaar weg te zijn voor vergaderingen en dergelijke.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven ? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

-Spring in het diepe. Ik heb in mijn loopbaan telkens weer in geheel andere sectoren gewerkt. En doordat ik dus vaak onbekend was met de sector, moest ik me in korte tijd inwerken. Dat geeft druk, maar het stimuleert ook. En je blijkt dan meer in huis te hebben dan je denkt;

-Geloof in jezelf en zet door. Hoe beter je bent, hoe meer weerstand er soms ook ontstaat; hoe meer je competenties uitgetest worden. Dat is niet altijd gemakkelijk en soms wist ik het ook niet precies meer. Maar ik heb ervaren dat zelfs in crisisperiodes er altijd tijd is om rustig na te denken over de stappen die ik moest zetten;

-De enige manier om het goed te doen, is om het op je eigen manier te doen en om ervoor te zorgen dat je er plezier in houdt. Vooral dat laatste. Ik heb geleerd dat als ik het gevoel heb dat ik mijn inspiratie en energie niet meer uit mijn werk kan halen, maar het vooral extern moet zoeken, dat ik dan niet meer effectief ben. Dat krijg je dan ook op je brood. Ik heb ‘halen over mijn neus’ gehad – niet fijn. Pas veel later ben ik er blij mee, omdat die ervaringen me dwingen om te groeien en omdat ze me duidelijk maken dat mijn plezier veranderd was in uitsluitend verantwoordelijkheidsbesef;

-Geniet van mensen en van hoe verschillend ze zijn. Juist door die verschillen ontstaan onverwachte combinaties en ideeën. Zo stimulerend en zo verrassend. Ik ben er al sinds mijn tijd bij PTT wars van geweest, als de organisatie probeert – voor de overzichtelijkheid en de inzetbaarheid – om ‘eenheidsproducten’ te maken van mensen. Dan gaan medewerkers zich ook niet creatief gedragen. Ik stimuleer juist graag dat mensen hun eigenheid ontdekken en verder ontplooien. Net even uit hun comfortzone durven te stappen.”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Ik ben een rolmodel voor het niet-standaard uitvoeren van je functie of rol, maar juist je eigen invulling en kleur daaraan te geven, en ik ben een rolmodel voor het integer en zorgvuldig invullen van je bestuursfuncties, met aandacht voor de zakelijke en de menselijke aspecten. Waarom werkt dat? Dat blijkt uit mijn diverse functies in de loop der tijd en omdat ik dat laat zien in de wijze waarop ik opereer en omdat het zichtbaar is in het plezier dat ik er aan beleef. Ik geloof er echt in, dat – wil je succesvol zijn – je je eigen pad moet gaan. En die moed, ambitie en drive wens ik dan ook nog heel veel vrouwen toe.”
Cock Aquarius © Anette Brolenius