Cecile Exterkate, lid van de raad van bestuur Pro Persona

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Een belangrijk beeld wat ik van jongs af aan had, is dat ik wilde bijdragen aan een betere wereld. Ik wilde vooral het onrecht wat er was, waardoor sommigen in de verdrukking raken, helpen aan te pakken. Dat wilde ik zowel voor dieren als voor mensen doen. Dus de beroepen dierenarts, arts, psycholoog en hulpverlener bij een organisatie in minder welvarende landen, spraken me altijd enorm aan. Ik zou wel zien hoe ik op zo’n plek terecht zou komen, hoe ontregelender, hoe beter. Ik was dol op Pippi Langkous met haar uitspraak: ‘Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan."

Wie is jouw rolmodel? En waarom?

“Rolmodellen zijn nooit heel erg mijn ding geweest, hoewel ik graag kijk naar krachtige mensen die mooie dingen doen. Ik vind vrouwen als Christine Lagarde of Máxima erg krachtig, omdat ze authentiek en verbindend zijn en hun wendbaarheid gebruiken voor de doelen waar ze voor staan.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Vanuit overtuiging en passie ben ik altijd aan het werk om ergens te komen. Als ik iets voor ogen heb, als we in organisaties een plan of ontwikkeling voor ogen hebben, onderzoek ik alle wegen om daar te komen. Ik laat dan niet makkelijk los. Mijn werk is onderdeel van de reis die ik als mens wil maken.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“Ik reis vanaf jonge leeftijd al veel, over heel de wereld. Ik heb ook enkele jaren in Indonesië gewoond. Daardoor ben ik verrijkt en dat is dan ook de levensles die ik door wil geven. Blijf reflecteren, haal jezelf uit het vaste stramien en stimuleer je onafhankelijke denken en meningsvorming. Reizen geeft een enorme impuls aan deze reflectie.”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Ik ben een rolmodel door onafhankelijk mijn eigen mening te vormen. Dat ik dat doe, laat ik op veel manieren zien. De onevenwichtigheid in groepen en de groepsdruk die daar uit voortkomt, zal ik altijd doorbreken. Soms kost dat tijd. Dat wil ik heel graag doorgeven en andersdenkenden stimuleren te (blijven) staan.”
Cecile Exterkate © Anette Brolenius