Cathy van Beek, Leading Sustainable Health Care, Kwartiermaker Duurzame zorg, voorzitter rvt Kennisnet

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden?

‘Schrijver en dichter. Later verpleegkundige en nog veel meer...’

Wie is jouw rolmodel?

‘Florence Nightingale, die de eerste was die vanuit de patiënt oog had voor het spectrum van epidemiologie tot healing environment (gezonde lucht en voldoende licht) wat nu actueel is in de 4e pijler van de Green Deal Duurzame Zorg.’

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

‘Mijn passie voor de patiënt en de planeet; gepaard aan leergierigheid, openheid en mijn echte Rotterdamse mentaliteit.’

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven?

‘Wees niet bang. Speak up. Topvrouw worden is geen doel an sich: het gaat erom je talenten uit te buiten, daar word je heel vrolijk van. En je talenten te benutten voor een hoger doel, wat je ook nog eens een goed gevoel bezorgt.’

Waarin ben je zelf een rolmodel?

‘Dat ik als verpleegkundige vicevoorzitter van de machtige toezichthouder NZa en bestuurder van het Radboudumc werd. En nu weer een nieuwe weg ben ingeslagen en het heb aangedurfd om na meer dan 40 jaar in dienstverband te hebben gewerkt een eigen bedrijf Leading Sustainable Health Care heb opgericht.’
Cathy van Beek © Anette Brolenius