Carla Moonen, bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden?

"Als kind wilde ik een natuur- en milieucentrum oprichten, gericht op kinderen. Ik ben op een boerderij opgegroeid en ik speelde altijd buiten. Wat mij al jong opviel, was dat volwassenen de achteruitgang van de natuur en de vervuiling accepteren. Dicht bij huis doordat de beek vervuilde maar ook ver weg: ik maakte me zorgen over de droogte in Afrika en de ontbossing in Indonesië. Die verhalen hoorde ik als kind omdat een deel van de familie als missionaris werkte."

Wie is jouw rolmodel en waarom?

‘Dat is Gro Harlem Brundtland. Zij werd in 1974 minister van milieu en later premier in Noorwegen. Tijdens haar tweede kabinet, dat 8 vrouwelijke ministers kende, publiceerde ze in 1987 het Brundtland-rapport Our Common Future, een van de belangrijkste stukken ooit over duurzame ontwikkeling. In 1998 werd ze hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie. In haar openingstoespraak zij ze: “Wat is de kern van onze missie? De gezondheid van alle volkeren van de wereld te verbeteren. Ons doel is om ziekte en slechte gezondheid te bestrijden door het bevorderen van duurzame en rechtvaardige systemen van gezondheidszorg in alle landen.” Zij inspireert mij omdat ze al jong politieke verantwoordelijkheid nam en de moed en intelligentie had om duurzame ontwikkeling op de agenda te zetten. En omdat ze steeds contact maakt met allerlei mensen uit de samenleving, ook met degene die het moeilijk hebben."

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

"Mijzelf permanent blijven ontwikkelen en de moed te hebben nieuwe uitdagingen aan te pakken. Plus de relaties met iedereen goed houden, integer te handelen en vertrouwen te geven. Daardoor kon ik Raadadviseur worden bij het kabinet van de Minister-president. Ik heb gemerkt dat mensen me vaak als leidinggevende of als voorzitter kiezen – blijkbaar is dat mijn natuurlijke rol. In alle functies ben ik dicht bij mijn drijfveren gebleven. Wat mij ten diepste drijft, is dat we nu in een periode leven waarin de aarde in verval raakt. Ik heb er bewust voor gekozen om mij wereldwijd in te zetten voor technologische innovatie en duurzaamheid en daarmee praktische resultaten te halen. Dat doe ik met een optimistische instelling, met inzet van mijn analytische, wetenschappelijke en praktijk kennis. Mijn bèta-achtergrond helpt daarbij."

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven?

"Vertrouwen in je eigen kracht, goede samenwerking en daag jezelf uit. Als het een keer tegenzit, zou je daarvan moeten leren en weer verdergaan. Ik houd me nu bezig met artificial intelligence for sustainable futures. Dat houdt me scherp en hierdoor blijf ik veel leren. Ik ben aan deze levenslessen gekomen doordat ik ontdekte dat ik van nieuwe en moeilijke uitdagingen juist energie krijg."

Waarin ben je zelf een rolmodel en waarom?

"Telkens als ik ergens bestuursvoorzitter werd was ik de eerste vrouw: de eerste vrouwelijke dijkgraaf bij het Waterschap de Brabantse Delta en de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter bij pensioenfonds PFZW. Op dit moment ben ik de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, in 100 jaar bestaan, bij de brancheorganisatie Koninklijke NLingenieurs. Veel van deze werelden zijn zeker van oorsprong mannenwerelden. Door net als Brundtland als eerste vrouw de hoogste bestuurlijke positie in te nemen ben ik een voorbeeld voor andere vrouwen en meisjes. Ik merk dat ik ook een voorbeeld ben van hoe je uitdagend werk kunt combineren met het opvoeden van kinderen."
Carla Moonen © Anette Brolenius