Carien van der Laan, partner Van der Laan & Co

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Een vastomlijnde toekomstvisie voor mezelf heb ik nooit gehad; ik wilde alleen alles goed doen, en dat gaat natuurlijk nooit. Thuis werd intelligent zijn heel belangrijk gevonden en dat was ook mijn enige wens, versterkt door de 12 jaren – van mijn 5e tot mijn 17e – die ik in Amerika woonde en daar de lagere en middelbare school doorliep. In Amerika werd je vooral op je cijfers beoordeeld en alleen met de hoogste cijfers kwam je verder: dan kwam je in aanmerking voor een topuniversiteit en de interessante banen daarna. Lange tijd was mijn motto: ‘ hard werken en sterk zijn’ en werk was altijd de eerste prioriteit. Pas toen ik 55 werd, durfde ik iets te doen waarvoor ik intrinsiek gemotiveerd was; het oprichten van een executive search bureau voor vrouwen, met het doel om vrouwen zichtbaar te maken en benoemd te krijgen op topposities waarvoor zij geschikt zijn."

Wie is jouw rolmodel? En waarom?

“Er zijn vele vrouwen die ik bewonder, in uiteenlopende beroepen en om verschillende redenen: de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Amerikaanse politica Nancy Pelosi, maar ook bijvoorbeeld schrijfster J.K. Rowling, om maar een paar te noemen. Vrouwen die enorme impact hebben.
Maar ook onder de ruim 2.000 vrouwen die ik heb ontmoet in de afgelopen 15 jaar executive search waren er vele indrukwekkende en inspirerende rolmodellen. Mijn taak, zoals ik dat zie, is om gendergelijkheid te bevorderen op de werkvloer, en om vrouwen aan te sporen om te denken in termen van de invloed en impact die zij kunnen hebben. En juichend langs de kant te staan als het goed gaat!
Wij bij Van der Laan & Co hebben, denk ik, wel een bijdrage geleverd aan de discussie en de bewustwording van het feit dat de samenwerking van vrouwelijk en mannelijke talenten de beste resultaten levert, voor iedereen. En ook, heel praktisch: wij hebben honderden vrouwen kunnen bemiddelen in topposities in bedrijven en de semipublieke sector.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Gewoon doen en volhouden. Vaak zeg ik: “Ik heb een enige baan voor mezelf gecreëerd, want ik mag de hele dag met interessante ambitieuze vrouwen spreken, en dat is geen straf.” Dat is een enorm understatement! In de meeste gesprekken heb je zo’n moment dat je elkaar vindt, op een of ander manier raakt, of de mogelijkheid ziet om elkaar te helpen. Dat geeft een me iedere keer een moment of lift."

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“De belangrijkste les is dat je je alleen goed voelt en gelukkig bent, als je iets voor anderen kunt betekenen. Als je een bijdrage levert. Ambitie en talent op ieder vlak zet je in voor een groter geheel. Een levensles die daarbij hoort, is de moed hebben om je eigen leven te kiezen en de mensen die je onderweg tegenkomt gewoon te vertrouwen.”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Of ik een rolmodel ben voor anderen is niet aan mij en daarom houd ik me daar niet mee bezig.”
Carien van der Laan © Anette Brolenius