Brigitte van der Burg, DGA BritBurg Advies, voorzitter NBBU en toezichthouder

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Rallycoureur. Ik ben in Tanzania opgegroeid en daar vond de East African Safari Rally plaats die mijn broer en mij fascineerde, omdat ze ontzettend hard reden op slechte wegen en dat dagen achtereen. Op onze fiets en achter in de auto was ik Joginder Singh, één van de twee grote rallycoureurs, en mijn broer Bert Shankland, die andere grote rallycoureur.”

Wie is jouw rolmodel en waarom?

“Mijn ouders. Zij hebben mij meegegeven om positief in het leven te staan en uit te gaan van het goede in de mensen, ondernemend te zijn en om bij tegenslag niet bij de pakken neer te gaan zitten maar de schouders eronder te zetten. Verder benadrukten zij het belang van je eigen keuzes te maken, voor die keuzes te gaan staan en onafhankelijk te zijn. Ook was mijn moeder, een onderwijzeres, één van de weinige werkende moeders.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is en je kunt bereiken wat je wilt. Daarbij heeft geholpen dat ik creatief ben in het vinden van oplossingen in mijn werk, ondernemend ben gecombineerd met een goed analytisch vermogen en nooit opgeef. Ook heb ik in mijn werkende leven diverse leidinggevenden gehad die mij de ruimte en het vertrouwen gaven om zaken zelf te ontwikkelen en – indien van toepassing – in de markt te zetten."

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“Als je echt iets wil, moet je ervoor gaan en bij tegenslag niet opgeven, maar juist je creativiteit gebruiken om het toch te realiseren. Uitgangspunt daarbij is dat je plezier hebt in wat je doet en er energie van krijgt. Werk vanuit vertrouwen! Als je dat doet, dan komt er zoveel meer uit mensen en krijg je er zelf ook zoveel voor terug. Ik ben tot deze levenslessen gekomen door het zelf te doen en te ervaren."

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Laten zien dat je veel kunt bereiken in totaal verschillende werelden – zelf ben ik gepromoveerd, ik ben ontwikkelaar van een meetmodel voor administratieve lasten, ik was Tweede Kamerlid en ik heb een eigen bedrijf van waaruit ik diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies uitoefen – en er dus geen standaard carrièrepad is. Ik ben hierin een rolmodel, omdat ik zie dat het voor de komende generaties noodzakelijk zal zijn om gedurende hun werkzame leven meerdere carrières te hebben in verschillende werelden, als werknemer, als ondernemer en in diverse vakgebieden. Dat is onvermijdelijk door de dynamiek op de arbeidsmarkt. En ik ben een rolmodel in de zin dat ik laat zien dat je een succesvolle werkcarrière kunt combineren met de zorg voor een gezin, mits je ook afspraken maakt met je partner over de taakverdeling thuis.”
Brigitte van der Burg © Anette Brolenius