Bianca Nijhof, managing director Netherlands Water Partnership

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden?

“Mijn droom was dierenarts worden. De natuur is altijd belangrijk voor mij geweest. Ik haal er veel energie uit, vind er mijn ontspanning en realiseer me meer en meer hoe afhankelijk we met zijn allen zijn van wat de natuur ons geeft: ons voedsel, drinkwater en een prettige leefomgeving. Uiteindelijk werd ik uitgeloot voor de studie diergeneeskunde en ben ik biologie gaan studeren, met als specialisatie landschapsecologie. Daarin kan ik dezelfde passie voor het creëren van een prettige en gezonde leefomgeving voor eenieder – mens en dier waar ook ter wereld – kwijt.”

Wie is jouw rolmodel?

“Ik word geïnspireerd door een aantal mensen. Allereerst de Dalai Lama, vanwege de hartverwarmende manier waarop hij ons bewust maakt van hoe we door compassie voor de medemens het leven voor onszelf en andere wezens op aarde aangenaam kunnen laten zijn. Christiana Figueres, vanwege de inspirerende manier waarop zij het voor elkaar gekregen heeft de wereld achter een gezamenlijk klimaatdoel te krijgen. Ik bewonder hoe zij aanjaagt dat iedereen alles in het werk stelt onder die 1,5 graad temperatuurstijging te blijven. Tenslotte Alexander von Humboldt, die al rond 1830 constateerde dat de mens met zijn manier van leven de processen op aarde dusdanig beïnvloedt dat we een duurzaam voortbestaan in gevaar brengen. Hij was de eerste die dat vanuit de wetenschap op een integrale en toegankelijke manier beschreef. Zijn boeken waren bestsellers en zijn lezingen waren destijds meerdere keren uitverkocht.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Ik heb mijn hart gevolgd. Soms vragen mensen me welke keuzes ik heb gemaakt om te zijn waar ik nu ben. Mijn antwoord is dat ik niet volgens een uitgestippeld pad keuzes heb gemaakt. Na banen in het buitenland ben ik via een wetenschappelijke rol bij Wageningen University and Research en een wereldwijde rol in duurzaamheid bij Arcadis nu aan de slag als managing director van het Netherlands Water Partnership. Ik wil een bijdrage leveren aan een wereld die nu en in de toekomst voor eenieder, mens en dier, prettig is om in te leven. Ik volg mijn intuïtie in de keuzes die ik maak: waar kan ik de grootste bijdrage leveren op een voor mij authentieke en fijne manier. Mijn adagium is: we hebben de planeet niet geërfd van onze ouders, maar te leen van onze kinderen.

Overigens beperk ik me niet alleen in mijn werkende leven tot bovenstaande aanpak. In mijn vrije tijd maar ook in mijn nevenfuncties – voor bijvoorbeeld de NKBV, Black Jaguar Foundation en Natural Capital Coalition – en in mijn sport volg ik die lijn. Zo heb ik blinde en slechtziende atleten begeleid in hun wielerwedstrijden en triatlons. Prachtig om als team een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten en door iemands ogen te zijn die persoon haar/zijn sport te kunnen laten beoefenen. Daarnaast maak ik me hard voor een samenleving die diversiteit en inclusiviteit nastreeft. Dat iemand anders is dan jij is niet goed of slecht, de ander is wie zij/hij is. Sterker nog, door diversiteit te integreren in teams komen we met betere en duurzamere oplossingen. In mijn rol in de Foundation Board van Workplace Pride zet ik me daar specifiek voor de LGBTI-community op de werkvloer voor in, en wil ik het voorbeeld leven.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“Vanuit je authenticiteit ben je het krachtigst. Je zult het nooit voor iedereen goed kunnen doen. Het belangrijkste is dat je jezelf trouw blijft. Zorg er wel voor dat je, ondanks dat trouw blijven aan jezelf, de ander in haar/zijn waarde laat. Samenwerken is key: als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen. In die samenwerking kun je anderen laten groeien: zonder zelf kleiner te worden kan men anderen groter doen worden.”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Ik hoop dat ik een rolmodel kan zijn door te volgen wat mijn hart me ingeeft, en dat ik met het werk wat ik doe een bijdrage lever aan een aangename wereld voor mens en dier. Ik hoop dat ik mensen inspireer. Ik leef mijn leven vanuit wie ik ben en niet wie ik denk dat ik moet zijn. Ik ben een gedreven mens in mijn werk met passie voor sport en natuur en zet me in voor een samenleving waarin diversiteit geaccepteerd en gerespecteerd wordt. In de rollen die ik nu heb, zowel in mijn werk bij het Netherlands Water Partnership als in mijn nevenfuncties, wil ik dit laten zien.”

Bianca Nijhof © Anette Brolenius