Bartje Schotman-Kruiten, head of Information & Operational Risk Management ABN AMRO

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Ik had meer een idee dat ik een internationale baan ambieerde, dan dat ik een specifiek beroep voor ogen had. Vanaf mijn middelbareschooltijd was ik gefascineerd door de wereldpolitiek en het internationale bedrijfsleven. Mijn belangstelling hiervoor werd gewekt doordat ik in het buitenland ben opgegroeid en veel verschillende samenlevingen van dichtbij heb ervaren. Ook door gesprekken met mijn grootvader, die mij veel vertelde over de politiek en de achterliggende keuzes. Hierdoor ben ik economie gaan studeren, met als doel om in een internationale context te gaan werken.”

Wie is jouw rolmodel? En waarom?

“Specifieke rolmodellen heb ik niet. Ik ben meer geboeid door te kijken hoe iemand zich in een bepaalde situatie gedraagt en effectief weet te zijn, of juist niet uit de verf komt. Ik probeer met name te leren van mensen die effectief weten te zijn in zeer verschillende kringen van mensen. Niet alleen in de top van politiek of bedrijfsleven, maar ook van mensen op de werkvloer en door gesprekken op straat.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Bij het maken van mijn keuzes laat ik mij leiden door mijn langetermijnambities. Ik maak carrièrekeuzes weloverwogen. Hierdoor kan ik zowel mee- als tegenvallers voor mijzelf beter relativeren en de focus houden op mijn doelen.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“De belangrijkste les die ik geleerd heb, is altijd te onthouden dat je situaties vanuit verschillende perspectieven kunt bezien. Door veel vragen te stellen probeer ik perspectieven van anderen te leren begrijpen. Deze les heb ik geleerd op verschillende momenten in mijn loopbaan, in situaties waarin mijn persoonlijke verwachtingen niet bleken te stroken met die van anderen. Door hier open voor te staan, ontdek je nieuwe perspectieven en kun je je handelen daarop aanpassen.”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Ik probeer een rolmodel te zijn voor mijn twee dochters. Hiermee hoop ik hen te laten zien dat zij hun eigen keuzes kunnen maken, los van algemene verwachtingen die de maatschappij van meisjes en vrouwen heeft. Mijn droom is een wereld waarin iedereen zijn of haar eigen keuzes kan maken in het leven. Vrij van vooroordelen.”
Bartje Schotman-Kruiten © Anette Brolenius