Angeline Kierkels, CEO/algemeen directeur Meerlanden

What is your legacy? Vrouwen met Kracht Collectie.

Wat wilde je vroeger worden? Wat was jouw beweegreden hiervoor?

“Ik wilde dierenarts worden. Ik ben altijd gefascineerd geweest door gedrag van dieren.”

Wie is jouw rolmodel? En waarom?

“Mijn oma. Zij heeft samen met twee van haar kinderen, onder wie mijn moeder, het Japanse burgerkamp Tjideng overleefd. Deze gebeurtenis heeft het gezin getekend. Ondanks alles is mijn oma altijd een krachtige vrouw gebleven, zij heeft ervoor gezorgd dat het gezin door kon gaan, dat haar kinderen konden studeren. Haar karakter zou ik typeren als ondernemend, onafhankelijk, een vrouw met een ‘eigen wijze’, grensverleggend in haar denken. Iemand met een groot hart en humor.”

Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?

“Wilskracht, doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid. Ik wil het verschil maken, impact hebben.”

Wat zijn de levenslessen die je wilt doorgeven? Hoe ben je tot deze levenslessen gekomen?

“Wees niet je eigen beperking, laat zien wie je bent. Houd focus bij de dingen die je doet. Als je iets wilt, lukt het. En neem jezelf niet altijd te serieus, humor zo nu en dan maakt het allemaal wat luchtiger.”

Waarin ben je zelf een rolmodel? En waarom?

“Laatst schreef iemand over mij: ‘stimuleert innovatie intern en extern, durft echt te ondernemen, mensenmens’. Nieuwsgierig blijven, samenwerken en coach zijn voor jongeren en met name jonge vrouwen zou ik nog willen toevoegen.”
Angeline Kierkels © Anette Brolenius