Jaarverslag

Jaarverslag SCOOR RMZO 2022

In het jaarverslag van de stichting SCOOR RMZO 2022 lees je welke activiteiten de stichting het afgelopen jaar heeft ondernomen.

SCOOR RMZO heeft als doel om de kwaliteit van medezeggenschapsopleidingen te bewaken en bevorderen door certificering van opleidingsbureaus en registratie van MZ-opleiders. Het jaar 2022 stond grotendeels in het teken van een verdere professionaliseringsslag van het keurmerk, onder meer door het register van MZ-opleiders onder te brengen bij PE-online. Lees daarover meer in het jaarverslag.