Jaarverslag

Jaarverslag SCOOR RMZO 2021

In het jaarverslag van de stichting SCOOR RMZO 2021 lees je welke activiteiten de stichting het afgelopen jaar heeft ondernomen.

SCOOR RMZO heeft als doel om de kwaliteit van medezeggenschapsopleidingen te bewaken en bevorderen door certificering van opleidingsbureaus en registratie van MZ-opleiders. Het jaar 2021 stond grotendeels in het teken van het aanscherpen dat de kwaliteitseisen voor het keurmerk. Lees daarover meer in het jaarverslag.