Netwerkbijeenkomst SCOOR-RMZO

Op 8 december 2022 kon na twee coronajaren de netwerkbijeenkomst van SCOOR-RMZO eindelijk weer live plaatsvinden. Deze bijeenkomst richt zich op trainers en opleidingsbureaus in de medezeggenschap, voor wie SCOOR-RMZO hét kwaliteitskeurmerk wil zijn.

Het bestuur van Stichting SCOOR-RMZO; M.A. de Koning, P.H.M. de Jong, J. Jongejan, M.G. Knoef en H. Tulner. Het bestuur van Stichting SCOOR-RMZO; M.A. de Koning, P.H.M. de Jong, J. Jongejan, M.G. Knoef en H. Tulner. | Foto: SER

‘Medezeggenschap van de toekomst: hoe doe jij dat?’

Het thema was dit jaar: ‘Medezeggenschap van de toekomst: hoe doe jij dat?’ Voorzitter van SCOOR-RMZO Marike Knoef stelde het nieuwe bestuurslid Mark de Koning voor en gaf een voorproefje van de nieuwe visie van het bestuur. Deze visie is kortgezegd gericht op verbinden, het bevorderen van de dialoog en de toekomst van de medezeggenschap.

Jasper de Waard (advocaat Sprengers) gaf geslaagde voorbeelden van het overlegmodel voor or én ondernemer. De or was hierbij een goede gesprekspartner, geen last. Hij gaf zijn publiek mee dat medezeggenschap het beste werkt als wetteksten geen rol spelen en er juist vanuit de bedoeling van de wet wordt gedacht. Ook onderstreepte hij dat een verplichte persoonlijke ontwikkeling, zoals SCOOR-RMZO vraagt, voor een MZ-opleider een kans is tot verbetering van vaardigheden en het opdoen van kennis. De or en pvt kunnen hierdoor nog beter worden bediend.

 Goed gesprek tussen or en bestuurder faciliteren

In het levendige tweegesprek tussen Mirjam van Dam (SBI Formaat) en Marijn van der Heiden (AWVN) kwam de uitspraak langs dat het de rol van de trainer is om het goede gesprek tussen or en bestuurder te faciliteren. Zo kan de trainer helpen bij ingewikkelde trajecten waar organisaties mee te maken krijgen, omdat de maatschappij die voorschrijft (zoals bijvoorbeeld verduurzaming). Bovendien kan een trainer helpen om daar nieuwe groepen, zoals jongeren, bij te betrekken.
Interessant was ook de vraag: “What is in it for me?” Waarom zou je je als trainer registreren bij het keurmerk, wat levert dat jou op? Henk Tulner (bestuurslid SCOOR-RMZO) reageerde met de opmerking dat dat precies is waar SCOOR-RMZO zich nu mee bezighoudt. SCOOR-RMZO was lang naar binnen gericht, op de eisen voor registratie en certificering , maar wil zich nu naar buiten richten, op het bevorderen van verbinding en de dialoog tussen bestuurder, or en toezichthouders. Jaap Jongejan (bestuurslid SCOOR-RMZO) wees erop dat de politiek medezeggenschap zo belangrijk vindt dat het in de wet is verankerd en dat MZ trainers daarom een verantwoordelijk en eervol beroep hebben.

Keurmerk om te enthousiasmeren

Vanuit het publiek werd de gedachte dat het keurmerk zich op alle professionals in de medezeggenschap wil richten, zoals adviseurs en ambtelijk secretarissen, en naast opleidingen ook op andere activiteiten, van harte ondersteund. Ook werd bevestigd dat het doel van het keurmerk is om te enthousiasmeren. Geopperd werd om ook meer aandacht aan de ondernemers te geven, bijvoorbeeld door voor hen een conferentie te organiseren over hoe or’s kunnen helpen bij strategische onderwerpen. Aan kleinere tafels werd vervolgens enthousiast genetwerkt en gediscussieerd over stellingen en vragen, zoals: Wat heb ik als trainer nodig om de or te helpen bij strategische onderwerpen? Wat kan SCOOR-RMZO voor mij betekenen? Marike Knoef bedankte alle deelnemers voor hun actieve bijdrage en goede ideeën. Het bestuur gaat deze ideeën in het nieuwe jaar verder uitwerken. Bovendien gaf Marike mee dat zij het mooi zou vinden als er een community voor medezeggenschap ontstaat met de trainers als vaandeldragers van het keurmerk. De middag werd afgesloten met een borrel waarop nog lang werd nagepraat.

We kunnen terugkijken op een inspirerende geslaagde netwerkbijeenkomst en kijken al weer uit naar de bijeenkomst van volgend jaar.