Felicitaties voor opleidingsbureau Moovs!

Moovs behoudt voor maatwerktrainingen het certificaat van Stichting SCOOR-RMZO. Het certificaat is drie jaar geldig.

Vier personen luisteren naar uitleg en kijken naar flipover © Shutterstock

Medezeggenschaptrainingen van Moovs voldoen aan criteria SCOOR-RMZO

Moovs behaalde het SCOOR-RMZO certificaat in 2016 en heeft onlangs voor de tweede keer een hercertificeringsaudit doorlopen. Moovs heeft tijdens deze audit, die is uitgevoerd door het onafhankelijke auditbureau NCI, opnieuw aangetoond dat de maatwerktrainingen voor ondernemingsraden, nog steeds voldoen aan de door Stichting SCOOR-RMZO gestelde kwaliteitseisen. Dat is een resultaat om trots op te zijn.
Op basis hiervan is Moovs weer voor drie jaar gecertificeerd en blijft het bureau in het register van SCOOR-RMZO opgenomen.

SCOOR-RMZO bewaakt kwaliteit opleidingen

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van or/pvt’s-opleidingsbureaus. De certificering gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen, die door SCOOR-RMZO zijn vastgesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient het opleidingsbureau aan deze eisen te voldoen. Daarbij staat de kwaliteit van het opleidingsbureau centraal.