Opleidingsbureau Academie voor Medezeggenschap opnieuw gecertificeerd

Academie voor Medezeggenschap behaalde het SCOOR-RMZO certificaat in 2017. Onlangs heeft dit bureau voor de tweede keer een hercertificeringsaudit doorlopen met goed resultaat. Opnieuw kon worden aangetoond dat hun standaard- en maatwerktrainingen voldoen aan de door Stichting SCOOR-RMZO gestelde kwaliteitseisen.

Vraag stellen tijdens training © Shutterstock / fizkes

Een mooi resultaat, waarmee we alle medewerkers van dit bureau van harte feliciteren!
Academie voor Medezeggenschap is weer tot april 2026 gecertificeerd en blijft opgenomen in het register van SCOOR-RMZO.

SCOOR-RMZO bewaakt kwaliteit opleidingen

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen, door certificering van opleidingsbureaus. De certificering gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen, die door SCOOR-RMZO zijn vastgesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient het opleidingsbureau aan deze eisen te voldoen.