Adviesbureau ATIM opnieuw gecertificeerd door SCOOR-RMZO!

Adviesbureau ATIM behoudt voor maatwerk- en standaardtrainingen het certificaat van Stichting SCOOR-RMZO. Het certificaat is drie jaar geldig.

Vraag stellen tijdens training © Shutterstock / fizkes

Medezeggenschaptrainingen van adviesbureau ATIM voldoen aan criteria SCOOR-RMZO

Adviesbureau ATIM behaalde het SCOOR-RMZO certificaat in 2015 en heeft onlangs voor de tweede keer een hercertificeringsaudit doorlopen. Adviesbureau ATIM heeft tijdens deze audit, die is uitgevoerd door het onafhankelijke auditbureau NCI, opnieuw aangetoond dat hun trainingen voor ondernemingsraden, nog steeds voldoen aan de door Stichting SCOOR-RMZO gestelde kwaliteitseisen. Een mooi resultaat!
Dit betekent dat Adviesbureau ATIM weer voor drie jaar is gecertificeerd en in het register van SCOOR-RMZO blijft opgenomen.

SCOOR-RMZO bewaakt kwaliteit opleidingen

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van or/pvt’s-opleidingsbureaus. De certificering gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen, die door SCOOR-RMZO zijn vastgesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient het opleidingsbureau aan deze eisen te voldoen. Daarbij staat de kwaliteit van het opleidingsbureau centraal.