Medezeggenschaptrainingen van bureau Loof training en advies voldoen aan criteria SCOOR-RMZO

Bureau Loof training en advies heeft tijdens een audit, die is uitgevoerd door het onafhankelijke auditbureau NCI, opnieuw aangetoond dat hun trainingen voor ondernemingsraden, voldoen aan de door Stichting SCOOR-RMZO gestelde kwaliteitseisen.

© Shutterstock
Bureau Loof training en advies behaalde het SCOOR-RMZO certificaat in 2014, toen nog onder de naam Blooming. Eind vorig jaar heeft dit bureau voor de derde keer een hercertificeringsaudit doorlopen. Bureau Loof training en advies heeft tijdens deze audit, die is uitgevoerd door het onafhankelijke auditbureau NCI, opnieuw aangetoond dat hun trainingen voor ondernemingsraden, voldoen aan de door Stichting SCOOR-RMZO gestelde kwaliteitseisen. Een mooi resultaat, waarmee we alle medewerkers van dit bureau van harte feliciteren!
Bureau Loof training en advies is hiermee weer voor drie jaar gecertificeerd en blijft opgenomen in het register van SCOOR-RMZO.

SCOOR-RMZO bewaakt kwaliteit opleidingen


Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van or/pvt’s-opleidingsbureaus. De certificering gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen, die door SCOOR-RMZO zijn vastgesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient het opleidingsbureau aan deze eisen te voldoen. Daarbij staat de kwaliteit van het opleidingsbureau centraal.