Cintea opnieuw voor drie jaar gecertificeerd

Cintea behoudt voor maatwerktrainingen en standaardcursussen het certificaat van Stichting SCOOR-RMZO. Het certificaat is drie jaar geldig.

Vier personen luisteren naar uitleg en kijken naar flipover © Shutterstock

Medezeggenschaptrainingen en cursussen van Cintea voldoen aan criteria SCOOR-RMZO

Cintea behaalde het SCOOR-RMZO certificaat eind 2015 en is in 2018 eenmaal gehercertificeerd. Het certificaat geldt voor drie jaar. Daarom vond bij Cintea de afgelopen maanden een hercertificeringsaudit plaats. Het onafhankelijke auditbureau NCI Certificering voerde die uit. Daarin heeft Cintea aangetoond dat haar maatwerktrainingen én standaardcursussen voor ondernemingsraden, nog steeds voldoen aan de door Stichting SCOOR-RMZO gestelde kwaliteitseisen. Op basis hiervan is Cintea weer voor drie jaar gecertificeerd en blijft het bureau in het register van SCOOR-RMZO opgenomen.

SCOOR-RMZO bewaakt kwaliteit opleidingen

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van or/pvt’s-opleidingsbureaus. De certificering gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen, die door SCOOR-RMZO zijn vastgesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient het opleidingsbureau aan deze eisen te voldoen. Daarbij staat de kwaliteit van het opleidingsbureau centraal.