Organisatie SCOOR-RMZO

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van bureaus en professionals (opleiders en adviseurs) die werkzaam zijn in de medezeggenschap. De stichting realiseert dit door het opzetten en het beheren van een certificeringsregeling en een kwaliteitsregister. Zo is duidelijk welke bureaus en professionals aan de juiste kwaliteitseisen voldoen.

Visie

Het keurmerk SCOOR-RMZO bestaat uit een gemeenschap van enthousiaste professionals en bureaus die bijdragen aan de medezeggenschap van nu en van de toekomst. Deze medezeggenschap vraagt een proactieve rol van or/pvt’s, bestuurders en toezichthouders. Grote maatschappelijke vraagstukken rondom klimaat, digitalisering en arbeidsmarktontwikkelingen maken dat er organisaties nodig zijn die bijdragen aan een duurzame samenleving en maatschappelijke toegevoegde waarden creëren. Verbinding en een goede dialoog tussen alle betrokkenen binnen organisaties zijn daarbij heel belangrijk. MZ-professionals en bureaus van SCOOR-RMZO weten hoe zij or’s/pvt’s, bestuurders en toezichthouders hierin kunnen ondersteunen. Zij hebben actuele kennis over medezeggenschap, zijn op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en beschikken over vaardigheden om de dialoog te bevorderen.

Voor alle opleidingsbureaus, opleiders en adviseurs

Certificering gebeurt op basis van vrijwilligheid. Alle opleidingsbureaus die opleidingen verzorgen aan or’s en pvt’s, kunnen voor een certificaat in aanmerking komen. Ook eenmanszaken (waaronder zzp'ers). Alle opleiders en adviseurs die medezeggenschapsorganen scholen en/of adviseren, kunnen geregistreerd worden in een kwaliteitsregister.

Meerwaarde voor or, pvt en bestuurder

Goede scholing en advies is belangrijk voor de bevordering van medezeggenschap in een organisatie. Waar zou een bestuurder zijn zonder een or of pvt als goede gesprekspartner?
Opleiding en ontwikkeling van or- en pvt-leden vraagt om een investering, zowel qua tijd als geld. Maar, je krijgt er ook iets voor terug. Niet alleen maakt meer kennis over onderwerpen van een or of pvt een prettige en deskundige sparringpartner, ook het leren van verschillende vaardigheden draagt hier aan bij. Dit komt bovendien (de snelheid van) het besluitvormingsproces ten goede.
Door een scholing of advies te laten verzorgen door een opleidingsbureau of opleider die is aangesloten bij SCOOR-RMZO weet je dat deze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet en een goede investering is.

Organisatie van SCOOR-RMZO

De organisatie van Stichting SCOOR-RMZO bestaat uit een bestuur van vijf personen. Het secretariaat zorgt voor de bestuurlijke ondersteuning van het bestuur. Het is ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarnaast zijn er binnen SCOOR-RMZO drie commissies actief: de beoordelingscommissie, de accreditatiecommissie en de curriculum commissie. Deze commissies hebben naast uitvoerende taken ook een gevraagde en ongevraagde adviserende rol richting het bestuur van SCOOR-RMZO.

SCOOR-RMZO en de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap

SCOOR-RMZO en de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap hebben op verschillende manieren met elkaar te maken.

  • De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap heeft een algemene verantwoordelijkheid voor de bevordering van de kwaliteit van de medezeggenschap. Daarom volgt zij in grote lijnen de ontwikkelingen rond scholing en vorming van or-leden. Dus ook Stichting SCOOR-RMZO.
  • Waar mogelijk zoeken SCOOR-RMZO en de Commissie Bevordering Medezeggenschap de samenwerking op. Bijvoorbeeld bij het organiseren van (netwerk)bijeenkomsten. 

Meer informatie over de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap