Peter Oosterveer

CEO Arcadis

Sector: Private sector - Beursgenoteerd
Beschikbaarheid: Beschikbaar

"Together we are One "

Peter Oosterveer, CEO van Arcadis en trotse vader van drie dochters. Behalve trots op mijn dochters en uiteraard op mijn echtgenote ben ik er ook trots op dat Arcadis een sterke focus heeft op diversiteit in algemene zin, maar tegelijkertijd de erkenning dat we als bedrijf nog niet aan al onze doelstellingen hebben voldaan, ondanks dat bijvoorbeeld in sommige lokaties al 50% van ons personeel uit vrouwen bestaat. Als CEO vind ik dat ik een actieve en zichtbare rol moet spelen om diversiteit te promoten en ervoor te zorgen dat we in alle lokaties waar we opereren een afspiegeling zijn van de samenleving. Dat geldt niet alleen voor het totale personeelsbestand maar ook in alle geledingen en lagen van onze organisatie. Middels Espresso - link hoop ik ook buiten Arcadis hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

Online tools:

  • MS Teams
  • Skype
  • Facetime
  • Whatsapp
  • Zoom
Peter Oosterveer