SMART doelen formuleren

Als je de ambitie hebt om diversiteit en inclusie op de werkvloer te vergroten, helpt het als je de doelstellingen op dit gebied SMART formuleert. Dat vergroot de kans dat ze behaald worden. Maar hoe doe je dat?

De afkorting SMART staat voor:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

Door doelstellingen op deze manier te formuleren, kunnen bedrijven en organisaties de voortgang op gestelde doelen monitoren. Daarnaast kunnen SMART doelstellingen ingezet worden om andere partijen in de organisatie te motiveren om samen het einddoel te behalen.

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, SER Diversiteit in Bedrijf en InclusieNL blijkt echter dat organisaties vaak hun doelen niet Specifiek (S) en Meetbaar (M) formuleren. Daarnaast koppelen nog weinig organisaties een bepaalde termijn aan een doel: ze zijn dus onvoldoende Tijdgebonden (T).

Handreiking

In de Handreiking 'Maak diversiteits- en inclusiebeleid SMART', mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation, laten de onderzoekers van eerdergenoemde partijen zien waar kansen en uitdagingen liggen in het formuleren van SMART doelstellingen. Aan de hand van concrete voorbeelden doen zij aanbevelingen aan organisaties die hiermee aan de slag willen.