Starten met diversiteit en inclusie

Steeds meer werkgevers onderstrepen de nut en noodzaak van diversiteit en inclusie. Maar waarom doen zij dat? En hoe zorg je dan voor een succesvolle aanpak?

Veel bedrijven en organisaties gaan aan de slag met D&I-beleid omdat zij maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Zij geloven dat iedereen recht heeft op gelijke kansen en behandeling, ongeacht hun persoonskenmerken. Daarom streven zij bijvoorbeeld naar een medewerkersbestand dat representatief is voor de samenstelling van de beroepsbevolking, of gaan zij aan de slag met het objectiever maken van hun sollicitatieprocedures.

Daarnaast toont onderzoek aan dat D&I-beleid bijdraagt aan betere samenwerking en resultaten. Zo heeft een werkgever die divers werft meer kans om onontdekt talent binnen te halen. Vaak leidt inclusie tot een meer open sfeer op de werkvloer en heeft het een positief effect op de motivatie van werknemers. Een ander voordeel is dat een bedrijf met het in dienst nemen van divers personeel ook nieuwe kennis en perspectieven binnenhaalt. Dit is van grote waarde voor onder meer innovatie, creativiteit en het bereiken en onderhouden van diverse klantrelaties.

Genoeg redenen dus om te streven naar meer diversiteit en inclusie in je organisatie!

Plan van Aanpak

Wil je aan de slag met je eigen D&I-beleid? En wil je onderdeel zijn van het netwerk van Utrecht Divers & Inclusief? Dan adviseren de kwartiermakers je bij het creëren van je eigen plan van aanpak. Ze bieden een format en ondersteunen bij het schrijven.

In het plan van aanpak omschrijf je de visie en doelstellingen van jouw organisatie op gebied van D&I. De doelstellingen formuleer je volgens de SMART-methode, zodat de kans groter wordt dat ze behaald worden.

Daarnaast denk je na over hoe en in welk tijdbestek je deze doelen wil behalen, welke knelpunten je eventueel verwacht, en hoe je gaat meten of de doelen behaald zijn.

Zodra het Plan van Aanpak af is, dan is het een kwestie van uitvoeren!

Dimensies van diversiteit

  • Arbeidsvermogen
  • Etnisch-culturele achtergrond
  • Sekse (m/v/x)
  • Leeftijd
  • lhbti+ achtergrond

SMART doelen formuleren

  • Arbeidsvermogen
  • Etnisch-culturele achtergrond
  • Sekse (m/v/x)
  • Leeftijd
  • lhbti+ achtergrond