Draagvlak en communicatie

Wil je als werkgever effectief D&I-beleid invoeren? Dan is het goed om vooraf te bedenken hoe je hier draagvlak voor kan organiseren, en hoe je hier intern en extern over wil communiceren.

Draagvlak

Zonder steun vanuit alle organisatielagen kunnen D&I-plannen moeilijk tot bloei komen, hoe mooi ze ook zijn. Realiseer hierbij dat draagvlak per niveau verschillend tot uiting komt en verschillende uitwerkingen kan hebben. Zo kan draagvlak binnen het bestuur onder andere leiden tot de inzet van meer middelen voor D&I-beleid, en leidt draagvlak onder medewerkers tot meer onderlinge inspiratie tussen collega’s. 

Handreiking

De handreiking ‘Iedereen aan boord’ laat zien hoe draagvlak voor D&I-beleid tot uiting komt binnen organisaties en hoe dit eruitziet onder medewerkers. De handreiking adviseert concrete strategieën en acties die je kunt gebruiken om draagvlak te creëren.

Communicatie

Met communicatie kun je mensen in- en uitsluiten. Voor een inclusieve cultuur is inclusieve bedrijfscommunicatie en beeldtaal dan ook essentieel, zowel intern als extern:

  • Interne communicatie van visie, beleid en acties is belangrijk voor het bevorderen van draagvlak onder alle medewerkers en voor het gevoel van acceptatie en veiligheid van medewerkers.
  • Externe communicatie over inzet en aanpak maakt deze zichtbaar voor (potentiële) medewerkers, klanten, collegawerkgevers en anderen. Dit draagt bij aan het imago, en daarmee aan de aantrekkelijkheid van de organisatie voor een brede groep talenten.

Inclusief communiceren is een leerproces. Het is niet altijd even makkelijk, maar door met elkaar te blijven communiceren leren we steeds een beetje meer.

Webinar ‘Inclusief communiceren. Hoe werkt dat?’ | SER Diversiteit in Bedrijf