Over ons

In het project en netwerk Utrecht Divers en Inclusief wordt gewerkt aan het tot stand brengen van een Utrechtse arbeidsmarkt waarop verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden en iedereen een gelijke kans heeft op een baan.

Om dit te bereiken stimuleren en faciliteren we een cultuuromslag in lokale bedrijven om hen naar meer diversiteit op de werkvloer en een inclusief werkklimaat te brengen. Deze bedrijven zijn onderdeel van een netwerk dat zichtbaar de nieuwe norm van inclusief werkgeverschap uitdraagt.

Achtergrond

De gemeente Utrecht vindt dat Utrecht een plek moet zijn waar voor iedereen kansen zijn om te werken. In Utrecht gaat het er niet om hoe je eruit ziet, waar je wel of niet in gelooft, of van wie je houdt. Talent, ervaring, inzet en resultaat moeten in Utrecht de maatstaven zijn voor succes en loon. Samen met werkgevers en leerbedrijven in de stad slaat de gemeente daarom de handen ineen voor een inclusieve Utrechtse arbeidsmarkt.

Daarom heeft de gemeente aan kennis- en expertisecentrum SER Diversiteit in Bedrijf de opdracht gegeven om een lokale diversiteit- en inclusiehelpdesk te lanceren, vóór en door lokale werkgevers. Uit deze opdracht vloeit de oprichting en het bestaan van Utrecht Divers en Inclusief voort.

Contact

De velden met * zijn verplicht

Privacyverklaring

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en ons privacybeleid.

Utrecht binnenstad. Winkelstraat met Dom. © Claire Bontje