Meten en monitoren

Als je als werkgever streeft naar een divers samengesteld medewerkersbestand en een inclusief werkklimaat, dan wil je weten wat dit in de praktijk oplevert. Het meten van de gestelde doelen is dan ook een cruciaal onderdeel van het D&I-beleid.

Meten en weten

Meten en monitoren geeft inzicht in wat wel en niet werkt. Zo weet je wat de successen en knelpunten zijn en kun je waar nodig bijsturen. Ook ontstaat zo een scherper beeld van de bijdrage van het D&I-beleid aan het presteren van de hele organisatie. Zicht hierop is belangrijk voor het draagvlak en de steun voor het D&I-beleid in alle geledingen.

Charterdocument

Meer weten over meten en monitoren? Lees het Charterdocument ‘Meten is weten’. Dit document gaat in op registratie van personeelsgegevens en geeft richtlijnen voor de inzet van verschillende instrumenten, waaronder een medewerkerstevredenheidsonderzoek en HR Analytics. Ook normering en benchmarking van D&I worden besproken. In de bijlagen vind je een handreiking voor het meten van effectiviteit van D&I-beleid, en relevante artikelen uit de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).