Registratietaak bedrijfscommissies

De bedrijfscommissies registreren op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een aantal belangrijke documenten.

Welke documenten registreert de bedrijfscommissie?

De bedrijfscommissies registreren de volgende documenten:

  • Besluit tot het vrijwillig instellen van een ondernemingsraad
  • Besluit tot het opheffen van een vrijwillig ingestelde ondernemingsraad
  • Schriftelijke overeenkomst over bovenwettelijke bevoegdheden voor de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (ondernemingsovereenkomst)

Als een ondernemer niet (langer) verplicht is een ondernemingsraad in te stellen, kan hij besluiten dit vrijwillig te doen (artikel 5a, tweede lid van de WOR). Dit besluit moet de ondernemer naar de bedrijfscommissie sturen om het te laten registreren.

Een ondernemer kan de vrijwillige ingestelde or ook weer opheffen. De or houdt dan aan het einde van zijn zittingsperiode op te bestaan. Om de or te kunnen opheffen moet er sprake zijn van een belangrijke wijziging van de omstandigheden. De ondernemer moet de opheffing bij bedrijfscommissie melden (artikel 5a, tweede lid van de WOR).

Een ondernemer kan de or of de pvt meer rechten toekennen dan in de WOR staan of regels afspreken voor de toepassing van de wettelijke rechten. Deze afspraken moet schriftelijk worden vastgelegd en naar de bedrijfscommissie worden gestuurd (artikel 32, tweede lid van de WOR).

Makkelijk laten registreren

Om de hierboven genoemde documenten makkelijk te laten registreren kun je gebruik maken van ons registratieformulier.
Na ontvangst krijg je van het secretariaat een ontvangstbevestiging.

Heb je vragen over de registratie, neem dan telefonisch contact op met het secretariaat. De contactgegevens vind je op de homepage.