Dien hier je bemiddelingsverzoek in

Wil je een bemiddelingsverzoek indienen bij één van de bedrijfscommissies? Dat kan door het formulier hieronder in te vullen.

Beschrijf kort en bondig, maar wel zo volledig mogelijk, wat het probleem is. Geef aan wat jouw standpunt is en onderbouw je mening met argumenten. Vertel ons ook wat je wilt bereiken met de bemiddeling. Je kunt de omschrijving in het formulier zetten, maar je mag het ook als apart document uploaden.
Voeg daarnaast documenten toe die belangrijk zijn voor de onderbouwing van je verzoek (denk bijvoorbeeld aan beleidsstukken, advies- of instemmingsaanvraag, verslagen van vergaderingen, e-mails) en/of voor de behandeling van je verzoek (denk aan organogram van de organisatie, or-reglement, ondernemingsovereenkomst, instellingsbesluit van een commissie etc.).

Ga gestructureerd te werk en stuur je verzoek pas in als je de (liefst alle) stukken verzameld hebt. Het secretariaat stuurt je bemiddelingsverzoek en de bijgevoegde documenten door naar de andere partij, zodat deze daarop kan reageren. Je verzoek en de reactie daarop dienen voor de geschillencommissie om zich een beeld te kunnen vormen van de situatie en zijn het uitgangspunt voor het gesprek tijdens de bemiddelingszitting.

TIP! Nummer je bijlagen en verwijs in je tekst naar de betreffende bijlage door het nummer in de tekst te vermelden. Dit doe je bijvoorbeeld zo: “Wij hebben in een brief aan de bestuurder (bijlage 1) vermeld dat …”

TIP! Twijfel je over hoe je het moet aanpakken of over welke documenten je moet meesturen? Neem dan eerst contact op met het secretariaat: 070 – 3499651. Wij helpen je graag op weg.

Gegevens indiener verzoek

Adresgegevens

Indien van toepassing naam en adresgegevens van gemachtigde

Gegevens wederpartij

Gegevens bemiddelingsverzoek

Je kunt hieronder je verzoek omschrijven en je documenten uploaden. Je kunt je verzoek eventueel ook als apart document uploaden.

Wil je meer dan drie bijlagen bij je verzoekschrift indienen? Mail die dan naar: info@bedrijfscommissie.nl en zet in de onderwerpsregel Bijlagen bemiddelingsverzoek [naam van het bedrijf].

De velden met * zijn verplicht

Binnen een week bericht

Je krijgt binnen een week een bericht van ontvangst. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn en/of heb je aanvullende vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het secretariaat van de bedrijfscommies, via telefoonnummer: 070 - 349 95 61 of via info@bedrijfscommissie.nl.

Privacyverklaring

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt voor verwerken van het bemiddelingsverzoek. Zie voor meer informatie over hoe jouw gegevens worden gebruikt onze Privacyverklaring.