Over de bedrijfscommissie

De Bedrijfscommissie Markt I en II zijn ingesteld voor organisaties uit het bedrijfsleven.

De Bedrijfscommissie Markt I heeft de commerciële sector als aandachtsgebied. De Bedrijfscommissie Markt II focust op zorg, welzijn en sociaal-culturele sector. De leden van de Bedrijfscommissie zijn onafhankelijk deskundigen met ervaring in de sector.

De helft van het aantal leden is benoemd door werkgeversorganisaties en de andere helft door werknemersorganisaties. Elke commissie is zo samengesteld dat alle benodigde kennis en ervaring beschikbaar is om tot een succesvolle bemiddeling of een advies te komen.

Het secretariaat van de SER ondersteunt de Bedrijfscommissie in haar werk.

Samenstelling Markt I
Samenstelling Markt II 

Taken en activiteiten

Bemiddeling en advies

Heeft u een geschil over de toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)? Dan kunt u dit geschil voorleggen aan de Bedrijfscommissie.

Als bemiddeling niet slaagt, geeft de Bedrijfscommissie advies. Mocht dat niet helpen, dan kunnen de partijen de kantonrechter inschakelen. Het rapport van de Bedrijfscommissie kunnen zij gebruiken in de verdere procedure.

Meer informatie over bemiddeling? 

Vragenservice

Met vragen over medezeggenschap kunt u bij de bedrijfscommissies terecht. Denk hierbij onder meer aan: vragen op het gebied van verkiezingen organiseren en het overleg tussen de OR en de bestuurder.

Meer informatie/vraag stellen?

Registeren

De bedrijfscommissie heeft op grond van de WOR ook een administrerende taak. Zo registreert de bedrijfscommissie de instelling en opheffing van vrijwillig ingestelde ondernemingsraden en ondernemingsovereenkomsten.

Meer informatie/registreren?

Voorlichting

Een andere activiteit van de bedrijfscommissies is de medezeggenschap bevorderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en het stimuleren van werkgevers en werknemers om medezeggenschap in de praktijk te brengen. 

De derde Bedrijfscommissie

Naast deze twee bedrijfscommissies is er de Bedrijfscommissie voor de Overheid. Deze valt onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK.
Bedrijfscommissie voor de Overheid