Voorlichtingstaak bedrijfscommissies

De bedrijfscommissies geven op verschillende manieren voorlichting over medezeggenschap en de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Or-vragenservice

Bij de vragenservice kun je terecht met (algemene) vragen over medezeggenschap en de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
De vragenservice is er niet alleen voor or-leden. Ook pvt-leden, bestuurders, hr-functionarissen, ambtelijk secretarissen, juristen en trainers/adviseurs medezeggenschap benaderen de vragenservice met hun vragen.
De meest gestelde vragen gaan over verkiezingen, het instellen van een or en het or-reglement. Maar er worden ook veel vragen gesteld over het advies- en instemmingsrecht en over scholing voor de or/pvt.

We adviseren je eerst bij de veelgestelde vragen te kijken of daar je vraag wordt beantwoordt. Staat je vraag er niet bij, vul dan ons vragenformulier in. We streven ernaar uiterlijk binnen vijf werkdagen je vraag te beantwoorden.

Ga hier naar het vragenformulier

Je kunt ook rechtstreeks mailen naar: or-vragenservice@ser.nl of bellen naar: 070 - 34 99 561.

Overige voorlichting

Om de bekendheid van de bedrijfscommissies bij ondernemers en ondernemingsraden te vergroten publiceren de bedrijfscommissies artikelen in de vakbladen op het gebied van medezeggenschap en elk jaar een gezamenlijk jaarverslag.
De artikelen of columns zijn meestal gebaseerd op bemiddelingszaken die in de praktijk hebben plaatsgevonden. Natuurlijk zijn de zaken geanonimiseerd om de privacy van partijen te waarborgen.

Verder zijn medewerkers van het secretariaat al of niet samen met een van de bedrijfscommissieleden vaak aanwezig bij medezeggenschapsbijeenkomsten en verzorgen soms ook workshops over het werk van de bedrijfscommissies.