Publicatie

Bemiddelingsverzoek MII 22.007

De samenwerking tussen de ondernemingsraad en de bestuurder verloopt stroef. De ondernemingsraad weet niet hoe hij dit kan oplossen en zoekt hulp bij het toezichthoudend orgaan. Hij wil de kwestie met de toezichthouder bespreken zonder dat de bestuurder erbij zal zijn. De toezichthouder is hier niet mee akkoord. De bestuurder heeft deze stap van de or als heel vervelend ervaren.

Datum indiening:
8 december 2022
Verzoeker:
or
Onderwerp:
verbetering van de samenwerking tussen or en bestuurder, verbetering van trajecten rondom adviesaanvragen
Trefwoorden:
samenwerking or-bestuurder, adviesaanvragen, overlegvergadering, afspraken, besluitvorming, rol dagelijks bestuur, bevorderen gelijk informatieniveau, rol ambtelijk secretaris
Afhandeling:
bemiddelingszitting 19 januari 2023

In dezelfde periode dat het voorgaande speelde, dient de bestuurder een adviesaanvraag in bij de ondernemingsraad over de privatisering van een bedrijfsonderdeel. Het overleg over deze adviesaanvraag wordt door de ondernemingsraad opgeschort. Een week later doet hij een voorstel voor een nieuw overlegmoment. Dit is niet de eerste keer dat de ondernemingsraad een overleg kort van te voren afzegt en de bestuurder besluit in reactie op het gedrag van de ondernemingsraad vast te houden aan de termijn voor het geven van het advies en neemt daarna een besluit. Een conflict is geboren.
Naar aanleiding hiervan vragen de ondernemingsraad en de bestuurder de bedrijfscommissie om haar mening en om praktische handvatten voor de verbetering van de samenwerking. Echter is men ook geïnteresseerd in een oordeel van de bedrijfscommissie over de adviesaanvraag en hoe men een dergelijk traject in de toekomst kan verbeteren. De bedrijfscommissie geeft aan hierover geen oordeel te zullen geven. Wel heeft ze enkele adviezen:

1. Afspraken voortkomend uit eerder mediationtraject
De bedrijfscommissie stelt voor dat de leden van de ondernemingsraad die betrokken waren bij het eerdere mediationtraject, hun collega’s uitleggen wat de bedoeling is van afspraken die daar zijn gemaakt en hoe daar invulling aan kan worden gegeven.
Met het oog op de komende verkiezingen stelt de bedrijfscommissie voor dit in de eerste scholing ook nadrukkelijk op te nemen in het programma. De bedrijfscommissie beveelt aan de scholing zo snel mogelijk na de verkiezingen te organiseren.

2. Rol dagelijks bestuur van de ondernemingsraad
De bedrijfscommissie wijst op de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad. Het dagelijks bestuur zou meer sturing kunnen geven aan het werk van de hele ondernemingsraad en ervoor kunnen zorgen dat iedereen op hetzelfde informatieniveau zit. Het tijdens de zitting genoemde voorbeeld van het gezamenlijk lezen van stukken vindt de bedrijfscommissie een mooie manier om datzelfde informatieniveau te bereiken. De bedrijfscommissie ziet hierin ook een rol voor de ambtelijk secretaris en raadt aan dit ook in de scholing mee te nemen.

3. Rol ambtelijks secretaris
Nu de huidige ambtelijk secretaris gaat stoppen, stelt de bedrijfscommissie voor dat de ondernemingsraad en de bestuurder gezamenlijk goed naar het profiel van de ambtelijk secretaris kijken en duidelijk omschrijven waar behoefte aan is en op basis daarvan een nieuwe ambtelijk secretaris zoeken.

4. Teambuilding en scholingsplan
De bedrijfscommissie merkt op dat het verstandig is om in een training aandacht te besteden aan het omgaan met elkaar en wat er voor nodig is om het or-werk met plezier te kunnen doen.

5. Andere wijze van besluitvorming
De bedrijfscommissie stelt voor dat de ondernemingsraad onderzoekt of een sociocratische wijze van besluitvorming, waarbij eenieder zijn mening geeft, een manier zou kunnen zijn die misschien beter bij hen past. Het is verstandig hiervoor een trainer te zoeken die bekend is met andere methodes van besluitvorming.
De bedrijfscommissie geeft alvast mee dat het reglement aangepast zal moeten worden als de ondernemingsraad besluit zijn manier van besluiten nemen te veranderen. Daar kan de ambtelijk secretaris bij helpen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.