Publicatie

Bemiddelingsverzoek MI 22.002

Verschillende medewerkers hebben de ondernemer verzocht een personeelsvertegenwoordiging (pvt) in te stellen. Partijen verschillen van mening over de vraag of een meerderheid van de in de onderneming werkzame personen het verzoek om een pvt in te stellen, steunt.

Datum indiening:
29 juni 2022
Verzoeker:
medewerkers
Onderwerp:
oprichting pvt
Trefwoorden:
personeelsvertegenwoordiging, definitie ‘in de organisatie werkzame personen’, goed overleg, goede informatievoorziening
Afhandeling:
bemiddelingszitting

Het verzoek wordt ondersteunt met een lijst van acht handtekeningen. Echter hierop staan ook de handtekeningen van twee expats. En met één van de medewerkers is na indiening van het verzoek een vaststellingsovereenkomst gesloten.

De Bedrijfscommissie onderzoekt eerst met partijen hoe zij tegen medezeggenschap aankijken en wat zij verwachten te bereiken met de instelling van een pvt. Eigenlijk lijkt het probleem veel meer te zitten in de informatievoorziening vanuit de bestuurder en dat medewerkers zich niet gehoord voelen. Partijen krijgen de gelegenheid om tijdens de schorsing van de vergadering met elkaar in gesprek te gaan. Partijen besluiten gezamenlijk om een pvt in te stellen en het na een jaar te evalueren.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.