Publicatie

Bemiddelingsverzoek MI 20.003

Partijen zijn verdeeld over de vraag of de or het recht heeft om advies te geven over een tweetal voorgenomen investeringen.

Datum indiening:
16 maart 2020
Verzoeker:
ondernemingsraad
Onderwerp:
adviesrecht bij investeringen, samenwerking
Trefwoorden:
adviesrecht, investeringen, samenwerking, overleg
Afhandeling:
bemiddelingszitting

Hoewel de samenwerking op zich goed is, vindt de or in zijn algemeenheid dat hij regelmatig wordt gepasseerd wanneer het om het advies- en/of instemmingsrecht gaat. De Bedrijfscommissie heeft geen oordeel gegeven in de specifiek voorgelegde casussen. Wel is de Bedrijfscommissie uitgebreid ingegaan op het adviesrecht en hoe partijen daar in de praktijk het beste mee om kunnen gaan. Voorts is geadviseerd om vaker met elkaar te overleggen, zowel formeel als informeel en daarbij tijdig zaken als investeringen inhoudelijk met elkaar te bespreken.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.