Publicatie

Bemiddelingsverzoek MI 20.002

Aanvankelijk ging het verzoek over de vergoeding door de bestuurder van de uren die de leden van de ondernemingsraad maken voor het or-werk. Daarnaast werd geklaagd over de gebrekkige samenwerking tussen ondernemingsraad en bestuurder.

Datum indiening:
9 maart 2020
Verzoeker:
(oud) voorzitter ondernemingsraad
Onderwerp:
vergoeding kosten, slechte samenwerking opnieuw opstarten or
Trefwoorden:
kostenvergoeding, samenwerking, opstarten or, faciliteiten
Afhandeling:
bemiddelingszitting

Gedurende de behandeling van het bemiddelingsverzoek is de focus van het bemiddelingsverzoek verschoven. Bestuurder en verzoeker zijn beiden tot de conclusie gekomen dat de zittingstermijn van de ondernemingsraad is verlopen en stellen vast dat er thans geen medezeggenschapsorgaan meer in de organisatie actief is. Er worden nieuwe verkiezingen georganiseerd, maar bestuurder en or moeten ervoor waken opnieuw dezelfde fouten te maken. Daarom moeten er structurele schriftelijke afspraken worden gemaakt tussen de nieuwe or en de bestuurder over de manier van samenwerken. Deze afspraken moeten ook bij het middenmanagement bekend zijn, zodat die daar bij de werkverdeling rekening mee kunnen houden. Bij het maken van de afspraken moeten partijen zich laten ondersteunen door deskundigen. Voorts wordt geadviseerd te investeren in goede scholing over edezeggenschap en wordt in overweging gegeven om een ambtelijk secretaris aan te stellen.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.