Over de bedrijfscommissies

De SER heeft twee bedrijfscommissies ingesteld voor organisaties uit het bedrijfsleven: Bedrijfscommissie Markt I en Bedrijfscommissie Markt II. De bedrijfscommissies geven voorlichting over de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de toepassing ervan. In het geval van een geschil kun je bij de bedrijfscommissies terecht voor bemiddeling en advies.

Bedrijfscommissie Markt I richt zich op ondernemingen die commerciële producten en diensten leveren.
Bedrijfscommissie Markt II richt zich op organisaties in de zorg, welzijn, onderwijs, cultuur en sport.

Deze bedrijfscommissies richten zich vooral op or- en pvt-leden en hun bestuurders. Cliëntenraden kunnen voor vragen over medezeggenschap terecht bij het LOC.

NB. Voor overheidsorganisaties is een aparte bedrijfscommissie voor de overheidssector. Deze is niet bij de SER ondergebracht, maar valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en is ondergebracht bij het CAOP.

Video

Bekijk in onderstaande video hoe een conflict tussen ondernemer en or kan worden voorkomen of opgelost (duur 2 minuten).

About the joint sectoral committees

As a service to companies based in the Netherlands where Dutch is not the working language, you find here an explanation in English about the joint sectoral committees.