De Bedrijfscommissie als hulpbron bij conflict

17-03-2021

Ambtelijk secretarissen hebben een kwetsbare positie als bruggenbouwer in medezeggenschap. Gelukkig helpt de Bedrijfscommissie als er belangentegenstellingen over medezeggenschap zijn.

Voorkom een or-conflict - de Bedrijfscommissie helpt

16-03-2021

Een meningsverschil over de or moet je niet uit de hand laten lopen. In de praktijk blijkt dat lastig. Als je er zelf niet uitkomt, dan kan de Bedrijfscommissie jou helpen met bemiddeling.

Onderzoek Bedrijfscommissie naar conflicten in de medezeggenschap

05-03-2020

Hoe lossen ondernemingsraden in- en externe conflicten op? De Bedrijfscommissie deed hiernaar eind 2019 onderzoek. Het blijkt dat ondernemingsraden regelmatig te maken hebben met conflicten waar ze zelf niet uitkomen. Meestal gaat het dan om een conflict met de bestuurder.

Wat doet de or bij een conflict over medezeggenschap?

18-12-2019

Onderzoek wijst uit dat 61% van de or’s in hun zittingsperiode te maken heeft met conflicten. Daarmee zijn conflicten over medezeggenschap aan de orde van de dag. Maar wat doet de or bij een conflict waar hij zelf niet uitkomt?

Nieuw instellingsbesluit Bedrijfscommissie Markt II

25-02-2019

Het instellingsbesluit van de Bedrijfscommissie Markt II is gewijzigd. In het instellingsbesluit is de instelling, werkingssfeer en ook de samenstelling van de Bedrijfscommissie Markt II geregeld.