Wat doet de or bij een conflict over medezeggenschap?

18-12-2019

Onderzoek wijst uit dat 61% van de or’s in hun zittingsperiode te maken heeft met conflicten. Daarmee zijn conflicten over medezeggenschap aan de orde van de dag. Maar wat doet de or bij een conflict waar hij zelf niet uitkomt?

Nieuw instellingsbesluit Bedrijfscommissie Markt II

25-02-2019

Het instellingsbesluit van de Bedrijfscommissie Markt II is gewijzigd. In het instellingsbesluit is de instelling, werkingssfeer en ook de samenstelling van de Bedrijfscommissie Markt II geregeld.

Landelijke VGWM-dag

28-01-2019

Op donderdag 14 maart 2019 zal de 16e editie van landelijke VGWM-dag plaatsvinden bij de jaarbeurs Utrecht.