Bedrijfscommissie Markt I (commerciële sectoren)

De SER heeft twee bedrijfscommissies (bc’s) voor de marktsectoren ingesteld. Zij geven voorlichting over medezeggenschap en de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden. Ook bemiddelen de commissies bij geschillen over medezeggenschap en geven ze advies. BC Markt I richt zich op ondernemingen die commerciële producten en diensten leveren.

Wat doet de bedrijfscommissie?

De bedrijfscommissie helpt ondernemingsraden, bestuurders en andere betrokkenen bij alles wat komt kijken bij medezeggenschap.
Zij geeft voorlichting en beantwoordt via een vragenservice concrete vragen over medezeggenschap en de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarnaast bemiddelt ze bij geschillen over medezeggenschap en kan ze advies geven.
Ten slotte heeft de bedrijfscommissie de taak overeenkomsten op grond van artikel 32, tweede lid van de WOR (zogenaamde ondernemingsovereenkomsten of convenanten) en ook besluiten tot het vrijwillig instellen van een ondernemingsraad te registreren.

De bemiddeling, voorlichting of registratie door de bedrijfscommissie is gratis.


De bedrijfscommissie uw hulp bij medezeggenschap (PDF)

Samenstelling

De bedrijfscommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij zijn onafhankelijk en deskundig. Klik voor een actueel overzicht van de leden van Bedrijfscommissie Markt I op de link aan de rechterkant.

Geschillencommissie

Voor de behandeling van de bemiddelingsverzoeken stelt Bedrijfscommissie Markt I een geschillencommissie in. De samenstelling is wisselend.
Deze geschillencommissie bestaat uit drie leden:

  • een voorzitter (hetzij van werkgevers- of van werknemerszijde). De voorzitter neemt een neutrale positie in.
  • twee leden van de bedrijfscommissie: één van werkgevers- en één van werknemerszijde.

Het secretariaat bij de SER ondersteunt de geschillencommissie bij haar werk.

Video

Bekijk in onderstaande video hoe een conflict tussen ondernemer en or kan worden voorkomen of opgelost (duur 2 minuten).