Home | Thema's | Sociale zekerheid en zorg

Thema Sociale zekerheid en zorg

Een goed sociaal stelsel kenmerkt zich door het bieden van effectieve sociale bescherming aan wie daarop is aangewezen en een goede aansluiting bij de dynamische ontwikkeling van economie en arbeidsmarkt.

Het pensioenstelsel, de sociale zekerheid en het arbeidsrecht maken daarvan onderdeel uit, evenals toekomstbestendige arbeidsverhoudingen en scholingsfaciliteiten. Op deze terreinen wordt met enige regelmaat de verantwoordelijkheidsverdeling tegen het licht gehouden.

Zorg

Gezondheidszorg richt zich op het verbeteren van het lichamelijk en geestelijk functioneren van mensen. De aandacht van de SER voor het beleidsgebied gezondheidszorg heeft betrekking op de sociaal-economische aspecten van het zorgstelsel. Deze hangen vooral samen met de inrichting van het stelsel van ziektekostenverzekeringen, de afstemming tussen het zorgstelsel en het stelsel van sociale zekerheid en het beleid ten aanzien van arbeids- en levensomstandigheden.