Home | Thema's | Pensioenen

Thema Pensioenen

Het ouderdomspensioen is bedoeld om mensen na hun werkzame leven van een inkomen te voorzien. Pensioen in Nederland wordt opgebouwd vanuit drie pijlers.

De eerste pijler is de AOW. De tweede pijler bestaat uit het zogenoemde arbeidspensioen, een collectieve pensioenregeling. De derde pijler bestaat uit pensioenvoorzieningen die men individueel heeft afgesloten. Naast ouderdomspensioen kennen we arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen.

AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering die de hele bevolking van Nederland verzekert tegen de financiële gevolgen van ouderdom. De AOW keert uit vanaf het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De AOW vormt de zogenaamde eerste pijler van het Nederlandse pensioenstelsel.