Home | Thema's | OR en medezeggenschap | Nieuwsberichten

Nieuwsberichten Ondernemingsraad (OR) en medezeggenschap

FrieslandCampina en Tata Steel Nederland genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee

24 oktober 2018

SER stelt richtbedragen OR-scholing 2019 vast

23 oktober 2018

Stappenplan scholing OR-leden

10 september 2018

Rol ondernemingsraad bij technologische ontwikkelingen

10 september 2018

Bijeenkomst over ervaringen van jonge commissarissen

6 juli 2018

Bijeenkomst OR-platforms over duurzame inzetbaarheid

11 juni 2018

SER stelt richtbedragen OR-scholing 2018 vast

31 oktober 2017

OR STEDIN als eerste aan de slag met SER-KoersKaart

21 september 2017

Digitaal OR-reglement nu ook voor OR met lijstenstelsel

4 september 2017

De SER stimuleert pilots modernisering medezeggenschap

6 juli 2017

Minister blij met concrete acties SER scholing OR-leden

13 april 2017

Bijeenkomst OR-platforms bij de SER

7 februari 2017

Ontwerpadvies SER: Invloed werknemers op pensioen in kleine ondernemingen optimaliseren

26 januari 2017

Veel ondernemingsraden zochten afgelopen vijf jaar hulp bij een conflict

19 december 2016

Special over relatie OR & Commissaris

14 december 2016

Maak snel en makkelijk een OR-reglement op maat

29 november 2016

SER stelt richtbedragen OR-scholing 2017 vast

24 oktober 2016

Onderzoek naar scholing OR’en: Ondernemingsraden scholen veelal zonder visie

5 oktober 2016

Heeft mijn OR instemmingsrecht over pensioenen? Doe de test!

3 oktober 2016

Adviesaanvraag over medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen

16 september 2016

Bijeenkomst voor OR-platforms bij de SER

6 juli 2016

Tips voor versteviging van de relatie tussen RvC en OR

10 juni 2016

In twee minuten uitgelegd: de bedrijfscommissies van de SER

1 juni 2016

Stroomschema over medezeggenschapsrechten bij faillissement

22 maart 2016

SER in gesprek met medezeggenschapsveld

17 februari 2016

Onderzoek naar scholing OR-leden

3 februari 2016

Voorbeeldreglement OR nu ook in het Engels

29 januari 2016

OR-platformbijeenkomst bij de SER

26 januari 2016

Staatssecretaris Klijnsma volgt SER-advies: ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling

31 december 2015

SER: betrek werknemers meer bij faillissementsituaties

17 december 2015

Expertbijeenkomst Medezeggenschap

30 november 2015

Vernieuwde Leidraad personeelsvertegenwoordiging op website SER

20 oktober 2015

SER stelt richtbedragen OR-scholing 2016 vast

19 oktober 2015

Evert Verhulp voorzitter CBM

2 oktober 2015

SER-voorzitter ontmoet nieuwe ambassadeur medezeggenschap Ruud Vreeman

1 oktober 2015

Minister vraagt CBM naar ideeën over medezeggenschap bij faillissement

30 september 2015

Plannen voor netwerk voordrachtscommissarissen

21 september 2015

Pre-meeting over flex en medezeggenschap

4 september 2015

SER-voorzitter krijgt nieuw Voorbeeldreglement OR

16 juni 2015

SER brengt Scholingsspecial uit voor OR-leden

21 april 2015

Alliantie voor medezeggenschap en governance van start gegaan

6 maart 2015

Nieuwe website governance en medezeggenschap

28 november 2014

SER doet aanbevelingen over OR en geheimhouding

13 november 2014

Eerste SCOOR-certificaat gaat naar OR-opleider blooming

29 oktober 2014

SER geeft richtbedragen voor OR-cursussen in 2015

17 oktober 2014

Kabinet neemt advies Instemmingsrecht OR over arbeidsvoorwaarde pensioen over

16 oktober 2014

SER geeft tips aan ondernemingsraden en bestuurders

26 september 2014

Daling gebruik scholingsfaciliteiten OR’en minder groot dan gedacht

23 juli 2014

Jaarverslag Stichting SCOOR 2013

9 juli 2014

SER wil meer rechten OR over de arbeidsvoorwaarde pensioen

24 juni 2014

Ontwerpadvies SER: OR moet instemmingsrecht krijgen over arbeidsvoorwaarde pensioen

17 juni 2014

Workshop over uitgangspunten van goede medezeggenschap

3 juni 2014

Kabinet vraagt advies over toekomst pensioenstelsel

7 april 2014

Kabinet vraagt advies over instemmingsrecht OR bij pensioenbesluiten

14 maart 2014

Certificaat SCOOR geeft OR en bestuurder inzicht in kwaliteit OR-opleidingen

23 januari 2014

Certificeringsregeling SCOOR compleet

16 januari 2014

Commissie Bevordering Medezeggenschap: OR-leden moeten draagvlak organiseren

6 december 2013

Certificering OR-opleidingsinstituten van start

31 oktober 2013

Richtbedragen OR-cursussen voor 2014 vastgesteld

24 oktober 2013

Stichting SCOOR officieel opgericht

30 augustus 2013

Gewijzigde Wet op de ondernemingsraden geeft SER nieuwe taak bij medezeggenschap

19 juli 2013

In 2012 toename bemiddelingsverzoeken voor bedrijfscommissies Markt I en Markt II

26 juni 2013

Minister Asscher raadpleegt CBM over handtekeningenvereiste OR-kandidatuur

20 juni 2013

SER neemt informatiesysteem Mezzo over

17 april 2013

Stichting SCOOR maakt overgangsregeling OR-opleidingsinstituten bekend

28 februari 2013

SER past per 1 januari 2013 nieuw systeem scholing OR-leden toe

21 december 2012

Stichting SCOOR in oprichting stelt certificeringsregeling op

14 november 2012

Richtbedragen 2013 voor OR-cursussen bekendgemaakt

19 oktober 2012

Stichting SCOOR gaat kwaliteit opleidingen ondernemingsraden bewaken

21 juni 2012

SER-symposium over medezeggenschap benadrukt belang van scholing

1 juni 2012

Jaarverslagen bedrijfscommissies Markt I en Markt II periode 2010-2011

24 mei 2012

SER: Ondernemingsraden kunnen MVO-beleid stimuleren

28 oktober 2011

Kabinet neemt advies scholing OR-leden over

19 september 2011

Werkwijze ontheffingsverzoeken n.a.v. vermelding OR Informatie

18 juli 2011

SER: scholing van OR-leden beter waarborgen

18 maart 2011

Belastingdienst mag in SER-database WOR-heffing kijken

24 februari 2011

Nieuwe website voor bedrijfscommissies in marktsector

8 december 2010

Bedrijfscommissie Markt I gaat van start

30 augustus 2010

Nieuwe bedrijfscommissie gaat van start

24 juni 2010

SER stelt nieuwe bedrijfscommissies in

8 juni 2010

SER publiceert twee geheel herziene handboeken over medezeggenschap

23 maart 2010

Minister Donner krijgt medezeggenschapsboeken SER

17 februari 2010

SER brengt aantal bedrijfscommissies fors omlaag

29 september 2009

Notitie over knelpunten in medezeggenschap

24 september 2009

Heffing scholing OR-leden verlaagd

17 april 2009

Kabinet regelt spreekrecht ondernemingsraden

9 december 2008

Conferentie over medezeggenschap

22 maart 2007

Belastingdienst gaat voortaan heffing ondernemingsraden innen

1 december 2005