Home | Thema's | OR en medezeggenschap | Goede medezeggenschap

Uitgangspunten goede medezeggenschap

Hoe kan op een goede wijze invulling worden gegeven aan medezeggenschap?

Voor: bestuurder, leden OR, leden Raad van Commissarissen, leden Raad van Toezicht.

Goede medezeggenschap is in het belang van de onderneming of organisatie, en in het belang van de mensen die daar werken. Het is dus belangrijk dat medezeggenschap op een goede wijze invulling krijgt. Om u daarbij te helpen, heeft de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap elf uitgangspunten voor goede medezeggenschap op een rij gezet, voorzien van een toelichting en praktijkvoorbeelden uit grotere organisaties.

Elf uitgangspunten voor goede medezeggenschap

Deze elf uitgangspunten zijn gebaseerd op de ervaringen van leden van ondernemingsraden, werkgevers en medezeggenschapsexpert. De onderliggende gedachte is dat goede medezeggenschap kwaliteit heeft, effectief is en op de belangen ziet van iedereen werkzaam in de arbeidsorganisatie. Het medezeggenschapsorgaan (doorgaans de OR) is daarbij representatief samengesteld. Verder zijn, naast primair de bestuurder en het medezeggenschapsorgaan, ook de achterban en de interne toezichthouder betrokken, zoals de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. 

 1. Diversiteit en representativiteit 
 2. Democratisch mandaat 
 3. Betrokkenheid van de medewerkers 
 4. Passende structuur 
 5. Gelijkwaardigheid 
 6. Gemeenschappelijke visie 
 7. Bewustzijn rol en taak 
 8. Kennis en kunde 
 9. Elkaar beïnvloeden via dialoog 
 10. Draagvlak en cocreatie 
 11. Intrinsieke waarde 

Uitgangspunten goede medezeggenschap
Alles over het thema