Home | Thema's | Onderwijs en scholing

Thema Onderwijs en scholing

Ons toekomstige verdienvermogen zal, als we ons niveau van maatschappelijke welvaart willen vasthouden, in toenemende mate afhankelijk zijn van kennis en ons vermogen om die kennis in verhandelbare producten en diensten te verwerken. Goede scholing en investeren in onze kenniseconomie zijn daarvoor van levensbelang.

Kernvraag hierbij is hoe het leren in de toekomst eruit ziet, zowel in het formele (post)initiële onderwijs als meer direct verbonden aan het werkproces. Welke kennis en vaardigheden zijn nodig voor de arbeidsmarkt van de toekomst?