Home | Thema's | IMVO | MVO-risicomanagement

MVO-risicomanagement

Waarom is MVO-risicomanagement van belang?

Bedrijven zorgen voor banen en welzijn, vernieuwing en economische groei. De Nederlandse overheid, consumenten en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mensenrechten en milieu. Dan dragen ondernemingen bij aan duurzame groei. Internationaal is dat vastgelegd in de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, en in OESO-richtlijnen. Maar hoe doen ondernemers zaken met respect voor mensenrechten en milieu? Welke risico’s lopen zij daarbij? Hoe kan een ondernemer deze risico’s herkennen en vooral voorkomen? En welke rol kunnen maatschappelijke organisaties spelen in het bevorderen van duurzaam ondernemen?

Ondernemen = risico

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Zeker als een bedrijf internationaal zaken doet zijn de risico’s vaak anders dan we in Nederland gewend zijn. Een bedrijf kan bijvoorbeeld direct of indirect betrokken raken bij kinderarbeid, levensgevaarlijke werksituaties of extreem lange werktijden. Maar ook kan het gaan om intimidatie en bedreiging van vakbondsleden, het onrechtmatig in bezit nemen van landbouwgronden, of schade aan kwetsbare ecosystemen.

MVO-risicomanagement in 6 stappen helpt om deze risico’s op te sporen, ze te voorkomen en te verminderen, en verantwoording af te leggen over door bedrijven genomen maatregelen. Net als andere vormen van (risico)management verloopt dit proces via een aantal stappen. Een belangrijk verschil met andere vormen van (risico)management is dat het primair gaat om de risico’s die het handelen van het bedrijf kan veroorzaken voor andere belanghebbenden zoals werknemers en lokale gemeenschappen. Deze risico’s kunnen zich uiteraard ook vertalen in risico’s voor het bedrijf zelf (bijvoorbeeld extra kosten, beschadiging reputatie).

Verwachtingen van burgers en maatschappij over bedrijven en mensenrechten

De informatie op deze pagina’s concentreert zich met name op mensenrechten als onderdeel van MVO-beleid. Zakendoen met respect voor mensenrechten betekent o.a. dat een bedrijf bewust is van de risico’s op kinderarbeid in de toeleveranciersketen, onveilige fabrieken en beperkingen van vakbondsrechten en vervolgens passende maatregelen neemt die bijdragen aan het voorkomen van deze risico’s. Mensenrechten hebben meer nadruk gekregen in richtlijnen voor internationaal zakendoen. Ook hebben burgers voor deze rechten steeds meer aandacht. De MKB handleiding van de Europese Commissie (PDF, 1,5MB) geeft een aantal verdere voorbeelden van situaties waarin u te maken kunt krijgen met schendingen van mensenrechten en bevat links naar de belangrijkste mensenrechtenverdragen.

Bekijk de Nederlandse vertalingen van de richtlijnen voor internationaal MVO:
- UN Guiding principles (PDF, 264 kB)
- OESO Richtlijnen (PDF, 310 kB) 

Wanneer krijgt u in de praktijk met MVO-risicomanagement en mensenrechten te maken?

Eén van de manieren waarop bedrijven met MVO-risicomanagement te maken krijgen, is via beleid van de overheid. Zo verwacht de overheid van bedrijven die deel willen nemen aan handelsmissies dat deze de OESO-richtlijnen onderschrijven en MVO in de praktijk brengen. Daarnaast wordt bij verschillende subsidies van bedrijven verwacht dat de projecten volgens de OESO-richtlijnen worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld voor de Private Sector Investment (PSI) subsidie. Hierin wordt van bedrijven gevraagd om te laten zien hoe ze MVO-risicomanagement hebben uitgevoerd.

Verschillende invalshoeken

In de praktijk zullen binnen bedrijven mensen in verschillende rollen met MVO-risicomanagement aan de slag gaan, zoals MVO-managers, inkoopmanagers, risico/kwaliteits/QSHE-managers en belanghebbenden zoals ondernemingsraad(OR)-leden/vakbondsbestuurders en maatschappelijke organisaties. Vandaar dat u hieronder kunt kiezen welke informatie specifiek voor u van toepassing is.

Wat houdt MVO-risicomanagement in voor u als:

 
MVO voor inkoopmanagers MVO-Risicomanagement voor kwaliteitsmanagers MVO-Risicomanagement voor MKB ondernemingen
MVO-Risicomanagement voor MVO managers MVO-Risicomanagement voor NGO vertegewnoordigers MVO-Risicomanagement voor OR en vakbondsbestuurders


    Meer informatie

    Klik op de pijlen om alle stappen te doorlopen

    MVO-risicomanagement proces klein 1 Beleidsplan 2 Risico-analyse 3 Verankering 4 Monitoren 5 Herstellen 6 Communicatie MVO-risicomanagement in 6 stappen

    Meer informatie
    Over dit stappenplan >>