Home | Thema's | Globalisering en Europa

Thema Globalisering en Europa

De groei van opkomende economieën en de verdere integratie van Europa biedt ons land volop kansen, als we goed gebruik maken van ons grote kennispotentieel en vermogen tot vernieuwing.

De globalisering daagt ons uit om werk te maken van ‘verankering zonder verstarring’, met als belangrijke ingrediënten een goedgekwalificeerde beroepsbevolking en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en burgers.