Home | Thema's | Energie en duurzaamheid

Thema Energie en duurzaamheid

Economische groei is geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke welvaart te realiseren. Het streven is dan ook niet gericht op maximale groei van het BBP (Bruto Binnenlands Product), maar op duurzame houdbare groei die ten goede komt aan de gehele bevolking.

De transitie naar een duurzame energievoorziening en naar een circulaire economie – verminderen en hergebruik van afvalstromen – vormt daarin een belangrijke stap. De gevolgen voor werkgelegenheid en scholing vragen continue aandacht.