Home | Thema's | Economie en groeivermogen

Thema Economie en groeivermogen

Door de financieel-economische crisis heeft ons land een slordige 10% economische groei gemist. Dat heeft geleid tot een sterk oplopen van de werkloosheid en de overheidsfinanciën fors onder druk gezet.

Herstel van groei en werkgelegenheid heeft daarom de komende jaren prioriteit, als basis voor toekomstige maatschappelijke welvaart. Kernopgave is het versterken van het structurele groeivermogen van onze economie, en zodoende zorgen voor sterke toekomstige werkgelegenheid.