Onderzoek consumentenvoorwaarden

Tweezijdige algemene voorwaarden zijn in steeds meer branches de centrale bron van het consumentenrecht. Niet alleen van bovenwettelijk afgesproken rechten en plichten van partijen maar ook van rechten en plichten die uit de wet voortvloeien. Evenwichtige en duidelijke algemene voorwaarden helpen geschillen tussen consumenten en ondernemers voorkomen. Sluitstuk van succesvol voorwaardenoverleg is het instellen van een geschillencommissie, doorgaans onder de vlag van De Geschillencommissie (SGC). Deze onafhankelijke Geschillencommissies doen veel consumentengeschillen, die anders voor de rechter zouden komen, op een laagdrempelige en bindende manier af.

Onderzoeken naar consumentenvoorwaarden

De SER ondersteunt het overleg over het opstellen van zulke consumentenvoorwaarden met diverse instrumenten, zoals de spelregels en de handleiding met voorbeeldbedingen. Daarnaast heeft de SER verschillende onderzoeken naar consumentenvoorwaarden laten uitvoeren dan wel was daar bij betrokken. Dat zijn er nu vier en u vindt ze hieronder.

Scripties over algemene voorwaarden

Studenten in het consumentenrecht, universitair en hbo, kunnen daar allerlei aanknopingspunten vinden voor een scriptie op het rechtsgebied algemene voorwaarden. De SER doet niet aan scriptiebegeleiding, maar scripties op het rechtsgebied algemene voorwaarden zijn welkom bij Anita van den Bosch. Scripties kunnen namelijk een bijdrage leveren aan het verder verbeteren van het stelsel van tweezijdige algemene voorwaarden inclusief geschillencommissies.