Home | Thema's | Arbeidsmarkt | SER Congressen

SER Congressen Thema Arbeidsmarkt

Conferentie Kennismigratie: aantrekken en behouden van internationaal talent

6 december 2017

Praktijkbijeenkomst Combinatiebanen

11 mei 2017

Conferentie Markt voor persoonlijke dienstverlening

13 april 2017

Bijeenkomst Nationale Skills Strategie

20 april 2017

Inspiratiesessie Economic Boards

26 oktober 2016

Nationale Skills Strategie - Skills Challenges workshop: exploring good practices

8 september 2016

Gelijk goed van start – Bijeenkomst kindvoorzieningen

5 juli 2016

Promoting Decent Work in Europe: the Role of Social Partners

29 mei 2016

Mobiliteit binnen en tussen sectoren: hoe doen we dat?

26 mei 2016

EU-Conferentie “Langer actief door innovatie in zorg en beleid”

25 mei 2016

Diagnostic workshop: verdieping van belangrijkste uitdagingen op skills gebied in Nederland

12 mei 2016

Samen op weg naar duurzaam werk en inkomen

19 april 2016

Nationale Skills Strategie Dialoogbijeenkomsten

21 maart 2016

Werkconferentie Samen Werken voor de regio

16 maart 2016

Werkconferentie Robotisering en Arbeidsmarkt

16 februari 2016

International Joint Conference Promoting Workplace Compliance

29 oktober 2015

Expertmeeting over combinatiebanen

26 november 2014

Inspirerende sectorbijeenkomst over arbeidsmarkt

9 april 2014

Regiobijeenkomsten Dialoog Toekomst Arbeidsmarkt

19 februari 2014

Belgische, Franse en Zweedse lessen voor onze arbeidsmarkt

5 februari 2014

Start mentorproject Link2Work: open je netwerk voor jongeren

9 december 2013

Verand/kering van Arbeid

10 oktober 2013

Jongeren presenteren oplossingen voor jeugdwerkloosheid

22 mei 2013

BZK-SER werkconferentie: wat is nodig voor behoud van vitaliteit in krimpregio’s?

1 november 2012

Duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Hoe? Zo!

19 juni 2012

De nieuwe generatie ondernemers en werkenden

1 februari 2012

Congres Later begint nu: Jongeren op weg naar de arbeidsmarkt

8 juni 2011

Arbeidsmarkt: hoe stimuleren we vrijwillige mobiliteit?

17 juni 2010

Conferentie UWV en SER: Hoe krijgen we kwetsbaren weer aan het werk?

26 november 2009

Studiedag met SER-Vlaanderen

6 oktober 2008

Heden, verleden en toekomst van de arbeidsovereenkomst

6 november 2007

Symposium Wajong: Van Brekebeen naar Baanbreker

30 oktober 2007