Home | Thema's | Arbeidsmarkt | Nieuwsberichten

Thema Arbeidsmarkt - Nieuwsberichten Thema Arbeidsmarkt

Tweede Kamer blij met SER-advies begeleiding vluchtelingen

18 september 2018

Simeon Djankov (Wereldbank): gelijke kansen en voorkomen van armoede centraal in nieuw sociaal contract

7 september 2018

Kabinet vraagt SER advies over ontplooiingskansen voor jongeren

26 juli 2018

Kabinet reageert op SER verkenning over combinatiebanen

24 juli 2018

Kabinet vraagt SER advies over diversiteit in de top van het bedrijfsleven

29 juni 2018

Tweede Kamerleden vragen naar ‘game changer’ voor energietransitie

11 juni 2018

SER: Arbeidsintegratie vluchtelingen verbetert maar situatie blijft zorgelijk

25 mei 2018

SER-delegatie licht advies Ouderschapsverlof toe in Tweede Kamer

20 maart 2018

SER vraagt aandacht voor belemmeringen combinatiebanen

16 maart 2018

Minister ontvangt SER-adviezen over ouderschapsverlof en combinatiebanen

16 maart 2018

SER ondertekent Charter Diversiteit in Bedrijf

22 februari 2018

SER: Vereenvoudig en verbeter verlof na geboorte kind

16 februari 2018

SER is gevraagd te onderzoeken of veranderende arbeidsrelaties effect hebben op gezond en veilig werken

6 november 2017

Opvolging SER-advies Chronisch Zieke Werkenden

16 oktober 2017

Tweede Kamer in gesprek met SER Jongerenplatform

29 september 2017

Tweede Kamer vindt rapport versterking cultuursector ‘gebalanceerd’ en ‘bruikbaar’ advies

15 september 2017

Vervolgadviesaanvraag sociale ondernemingen en re-integratie

11 juli 2017

Kabinet onderschrijft aanbevelingen SER-advies Regionale samenwerking

27 juni 2017

Jongeren aan de slag voor meer professionals in de ouderenzorg

15 juni 2017

Uitdagingen en kansen bij de toekomst van werk

31 mei 2017

SER in gesprek met Kamerleden over advies Regionale samenwerking: leren van praktijken

19 mei 2017

Minister OCW erkent rol overheid bij versterking arbeidsmarkt culturele sector

24 april 2017

Advies SER en Raad voor Cultuur: Pakket maatregelen nodig voor verbetering arbeidsmarkt culturele sector

21 april 2017

SER roept op tot actie voor ontwikkelen sterke leercultuur in Nederland

20 april 2017

Internationale SER-conferentie toont buitenlandse voorbeelden over werk in en rondom huis

13 april 2017

Adviesaanvraag effecten werkgelegenheid energietransitie

24 maart 2017

SER Jongerenplatform laat stem horen over leren, werken en samenleven

17 maart 2017

Werkgevers en werknemers discussiëren over toekomst van de arbeidsmarkt

22 februari 2017

Franse en Scandinavische experts delen ervaringen over markt voor persoonlijke dienstverlening

21 februari 2017

SER: werk voor een sterke regio samen aan verbinding tussen economie, onderwijs en banen

17 februari 2017

Kabinetsreactie op rapporten SER, WRR en Rathenau Instituut over robotisering arbeidsmarkt

14 februari 2017

Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in culturele sector

7 februari 2017

SER bundelt praktijkvoorbeelden voor Nationale Skills Strategie

3 februari 2017

SER in Tweede Kamer: hoe combineer je werken, leren en zorgen

30 januari 2017

Veel belangstelling Tweede Kamer voor SER-verkenning over robotisering

20 januari 2017

Kabinet onderschrijft SER-advies over combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst

13 januari 2017

Kamer neemt wet aan voor beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking

10 januari 2017

Vluchtelingen komen moeilijk op eigen kracht aan het werk

16 december 2016

Minister Asscher neemt advies robotisering in ontvangst

28 november 2016

Kabinet neemt SER-advies chronisch zieke werkenden over

24 november 2016

‘In Denemarken geen sprake van kloof tussen vast en flexibel dienstverband’

23 november 2016

Oproep vakcentrales aan SER over zorgen arbeidsmarkt goed gehoord

18 november 2016

Publieksversie Mens en technologie: Samen aan het werk

17 november 2016

SER-inspiratiesessie: Nieuwe energie bij integratie vluchtelingen

16 november 2016

SER-advies Werkende combinatie overhandigd aan kabinet

2 november 2016

Denk over stads- en regiogrenzen heen

27 oktober 2016

Werken, zorgen en leren in de toekomst: hoe combineren we dat?

26 oktober 2016

SER: Laat iedereen profiteren van kansen digitale technologie

21 oktober 2016

SER-delegatie brengt werkbezoek aan Hardenberg

17 oktober 2016

Kabinet speelt in op zorgen SER over beschut werk

20 september 2016

SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken op werkbezoek bij ROC Mondriaan

16 september 2016

“Talenten herkennen en kansen bieden is missie voor ons allemaal”

9 september 2016

Staatssecretaris Klijnsma eens met SER-verkenning sociale infrastructuur Participatiewet

5 juli 2016

Reactie kabinet op SER-advies: positie sociale ondernemingen verbeteren

5 juli 2016

SER zeer bezorgd over beschut werk

14 juni 2016

Minister OCW roept culturele sector op arbeidsmarktagenda op te stellen

14 juni 2016

Conferentie 'Childhood Education and City Politics'

7 juni 2016

Hoe verbeteren we de mobiliteit van werknemers?

2 juni 2016

SER presenteert verkenning minimumjeugdloon

20 mei 2016

Diagnostic workshop bij SER geeft verdieping aan skills strategie OESO

13 mei 2016

SER lanceert website ‘Werkwijzer Vluchtelingen’

12 mei 2016

SER en FME bezoeken Hannover Messe

26 april 2016

Bijeenkomst Arbeidsmarkt in de culturele sector

22 april 2016

SER presenteert advies werken met een chronische ziekte aan Tweede Kamer

21 april 2016

Verkenning ‘Arbeidsmarkt in Culturele sector’ toegelicht in Commissie OCW

24 maart 2016

Samen bouwen aan Nederlandse Skills Strategie

23 maart 2016

Publieksversie advies chronisch zieke werkenden

18 maart 2016

Advies SER: Aan het werk blijven met een chronische ziekte door kennis, preventie en passende ondersteuning

18 maart 2016

Werkconferentie Samen werken voor de regio

16 maart 2016

SER licht advies Kindvoorzieningen toe in Tweede Kamer

3 maart 2016

Werkconferentie robotisering en arbeidsmarkt

16 februari 2016

Kindvoorzieningen en cultuur in Raad

22 januari 2016

Arbeidsmarktverkenning wijst uit: Vaak zwakke positie voor werknemers en zzp’ers in cultuursector

22 januari 2016

Gelijk goed van start

21 januari 2016

Adviesaanvraag over langdurige werkloosheid en loondoorbetaling bij ziekte

21 december 2015

SER-delegatie bijgepraat over samenwerking in regio Overijssel

18 december 2015

Nieuwe adviesaanvraag voor de SER: Minister Plasterk vraagt SER om verdieping agenda voor de Stad

18 december 2015

Dialoogbijeenkomst chronisch zieke werkenden

15 december 2015

Vervolg rondetafelgesprek over arbeidsmarkt in de cultuursector

2 december 2015

Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in cultuursector

5 november 2015

Studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie voor een kleurrijke generatie

15 oktober 2015

Combinatiebanen - SER start verkenning

9 oktober 2015

SER wil helpen bij sociaal-economische integratie vluchtelingen

2 oktober 2015

Kabinet vraagt advies over gevolgen nieuwe technologieën zoals robotisering

25 september 2015

SER-delegatie licht advies Agenda Stad toe aan Tweede Kamer

23 september 2015

Meer hulp bij studie en beroepskeuze van belang

18 september 2015

SER ontvangt SCP-rapport ‘Vraag naar arbeid 2015’

9 september 2015

SER-voorzitter opent Werkplaats in Rotterdam-Zuid

2 september 2015

SER stelt advies Agenda Stad unaniem vast

28 augustus 2015

Minister Plasterk ontvangt advies Agenda Stad

28 augustus 2015

SER geeft nader uitwerking aan pilots adviescentra en regie

8 juli 2015

Adviesaanvraag over chronisch zieke werknemer

6 juli 2015

SER op werkbezoek bij Stuurgroep Human Capital Amsterdam

3 juli 2015

Internationale expertmeeting kindvoorzieningen bij SER

26 juni 2015

Ontwerpadvies SER zet in op talentontwikkeling en ondernemerschap voor een sterke stad

19 juni 2015

Kabinet positief over advies arbeidsmigratie

19 juni 2015

SER presenteert advies Sociale ondernemingen aan Kamercommissie SZW en EZ

11 juni 2015

Minister Asscher neemt advies Sociale ondernemingen in ontvangst

10 juni 2015

Kabinet vraagt SER om advies over werken en leven in de toekomst

1 juni 2015

Raad stelt verkennend advies Sociale ondernemingen unaniem vast

22 mei 2015

Changing societies – labour markets for the future

20 mei 2015

Ontwerpadvies SER pleit voor steun in rug sociale ondernemingen

11 april 2015

Minister Asscher neemt advies over WW en Arbeidsmarkt in ontvangst

8 april 2015

Expertmeeting studie- en loopbaanbegeleiding migrantenjongeren

3 april 2015

SER licht advies over WW en Arbeidsmarkt toe aan Tweede Kamer

26 maart 2015

SER bespreekt rapport over verhogen maatschappelijke welvaart

20 maart 2015

SER-delegatie licht advies arbeidsmigratie toe aan Tweede Kamer

4 maart 2015

Raad spreekt uit: preventie werkloosheid versterken

20 februari 2015

Preventie van werkloosheid: eerder, intensiever en persoonlijker

20 februari 2015

Minister Plasterk vraagt advies over succesfactoren steden

13 februari 2015

'Het hoger onderwijs moet studenten voorbereiden op een leven lang leren'

15 januari 2015

SER stelt unaniem advies over arbeidsmigratie vast

19 december 2014

Ontwerpadvies SER pleit voor actieplan eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU

19 november 2014

Kabinet in grote lijnen eens met advies ambachtseconomie

11 juli 2014

Minister Asscher vraagt advies over sociaal ondernemerschap

4 juli 2014

Toelichting stand van zaken advies toekomst arbeidsmarkt

24 juni 2014

Minister Asscher komt met actieplan om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden

22 mei 2014

SER-delegatie geeft Tweede Kamer toelichting over advies Discriminatie werkt niet!

14 mei 2014

Minister Asscher neemt SER-advies Discriminatie werkt niet! in ontvangst

14 mei 2014

SER unaniem over noodzaak tegengaan discriminatie bij arbeid

25 april 2014

Ontwerpadvies SER: Discriminatie werkt niet!

17 april 2014

Link2Work van start in Rotterdam

4 april 2014

Aftrap Link2work in Amsterdam

4 maart 2014

SER steunt initiatief Nationale Werk Bezoekdag

12 december 2013

Start mentorproject Link2Work: open je netwerk voor jongeren

9 december 2013

Minister lanceert actieplan Make it in the Netherlands

25 november 2013

Kabinet positief over advies draagvlak voor cao-afspraken

21 november 2013

Hoorzitting over bevorderen gelijke kansen arbeidsmarkt

29 oktober 2013

Directeur-generaal Marcelis Boereboom: “Ambachten zijn een belangrijke motor voor onze economie”

14 oktober 2013

Minister Asscher: “Cao-stelsel heeft Nederland veel opgeleverd”

4 september 2013

SER unaniem over verbreding draagvlak voor cao-afspraken

23 augustus 2013

Ontwerpadvies: Cao-partijen moeten werken aan verdere verbreding draagvlak voor cao

18 juli 2013

Minister Asscher vraagt SER-advies over toekomstige arbeidsmarkt en financiering WW

12 juli 2013

Adviesaanvraag over arbeidsmigratie

11 juli 2013

Kabinet maakt actieplan om buitenlands talent aan Nederland te binden

9 juli 2013

SER eensgezind over toekomst ambachten

21 juni 2013

Ontwerpadvies SER: ambachten onmisbare schakel in Nederlandse economie

14 juni 2013

K!X en Meidenmaatjes uitgekozen voor doorontwikkeling door SER-werkgroep Benutting Arbeidspotentieel Migrantenjongeren

23 mei 2013

Minister Bussemaker gaat snel aan de slag met advies 'Make it in the Netherlands!'

22 mei 2013

SER: verder uitwerking geven aan sociaal akkoord

19 april 2013

SER brengt unaniem advies over binding buitenlands talent uit

19 april 2013

SER: Nederland moet meer zijn best doen om buitenlandse studenten te binden

3 april 2013

Werkbezoeken ambachtseconomie

29 maart 2013

Studieadvies, rolmodellen, meer stageplekken en sollicitatietrainingen kunnen entree migrantenjongeren op arbeidsmarkt verbeteren

28 maart 2013

Asscher: De arbeidsmarkt van nu vraagt meer aanpassingsvermogen

4 maart 2013

Nederlandse taal en regelgeving grootste probleem voor buitenlandse studenten

28 februari 2013

Kabinet vraagt advies over discriminatie op de arbeidsmarkt

15 februari 2013

Kenniscafé buitenlandse studenten

15 februari 2013

Werkgroep BAM houdt tweede hoorzitting over positie migrantenjongeren op de arbeidsmarkt

29 januari 2013

Hoorzitting over binden aan Nederland van buitenlandse studenten

29 januari 2013

Hoorzitting over draagvlak cao-afspraken

16 januari 2013

Expertmeeting over positie allochtone jongeren op de arbeidsmarkt

14 januari 2013

Allochtone jongeren: hoe versterken we hun positie op de arbeidsmarkt?

9 januari 2013

Kabinet vraagt advies over toekomst ambachten

30 november 2012

Minister Bussemaker wil advies over binding internationaal talent

16 november 2012

Het kabinet vraagt SER advies over draagvlak cao-stelsel

29 juni 2012

SER: meer dynamiek nodig op de scholingsmarkt voor werkenden

7 maart 2012

Kabinet positief over advies baan-baanmobiliteit

11 juli 2011

Kabinet vraagt SER advies over aansluiting scholing en arbeidsmarkt

11 juli 2011

Minister Kamp neemt advies baan-baanmobiliteit in ontvangst

31 mei 2011

SER stelt unaniem advies vast over baanmobiliteit

15 april 2011

Kamercommissie SZW krijgt toelichting op adviezen over zzp’ers

6 april 2011

Ontwerpadvies SER: stimuleer vrijwillig veranderen van baan

1 april 2011

Minister Kamp heeft veel waardering voor zzp-advies

16 december 2010

SER brengt unaniem advies uit over positie ZZP’ers

15 oktober 2010

SER in ontwerpadvies: De ZZP'er verdient meer aandacht in het beleid

28 september 2010

Ondernemers en werknemers van de toekomst

25 maart 2010

Adviesvraag over zzp’ers in de bouw

23 maart 2010