Home | Thema's | Arbeidsmarkt | Link2Work

Link2Work: open je netwerk voor jongeren

Link2Work is een initiatief van de SER-leden VNO-NCW / MKB-Nederland, FNV Jong, CNV Jongeren, MHP Young Professionals, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. Samen met regionale partners willen zij bijdragen aan de versterking van bestaande mentor- en peer-to-peerprojecten. Deze maatschappelijke initiatieven zijn vaak effectief in het ondersteunen en versterken van jongeren, maar missen de relatie met de arbeidsmarkt. Wat ontbreekt is de verbinding met werk, oftewel de “Link2Work”.

Doel Link2Work

Doel van Link2Work is een brug te slaan tussen de arbeidsmarkt en jongeren die extra hard door de jeugdwerkloosheid worden getroffen. In veel steden bestaan maatschappelijke initiatieven die zich richten op de ondersteuning van jongeren door middel van mentoring, coaching en peer-to-peer activiteiten. Door het ontbreken van een relevant netwerk blijft het voor veel jongeren echter lastig de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Dit blijkt ook uit een analyse van de onderwijs- en arbeidsmarktpositie van deze jongeren in het SER-rapport Maak baan voor een nieuwe generatie. Link2Work wil via de netwerken van SER, SZW en deelnemende gemeenten personen uit het bedrijfsleven werven om jongeren te helpen de stap naar werk te maken. Deze “bedrijfsmentoren” werken in diverse sectoren en hebben een aantal jaar werkervaring als werkgever, ondernemer, werknemer of zelfstandige zonder personeel.

Wat doen bedrijfsmentoren?

 De bedrijfsmentoren zullen zich op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend, inzetten voor jongeren met een extra groot risico op werkloosheid. Er zijn verschillende mogelijkheden om daaraan vorm te geven, afhankelijk van de wensen en behoeften van jongeren, bedrijfsmentoren en de bestaande mentor- en peer-to-peerinitiatieven. Voorbeelden:

  • Een bedrijfsmentor kan mentor worden van een jongere die toe is aan de stap naar de arbeidsmarkt. De mentor kan de jongere helpen door zijn of haar netwerk open te stellen, de jongere te ondersteunen bij sollicitaties of te laten zien hoe het er op de werkvloer aan toegaat. Van de jongere wordt verwacht dat hij of zij minder kansrijke jongeren uit de eigen omgeving verder helpt en ondersteunt (peer-to-peer coaching). Veel jongeren zetten zich hier al voor in.
  • Bedrijfsmentoren kunnen zich ook op andere manieren inzetten voor de doelgroep, bijvoorbeeld door workshops of open dagen te organiseren, werkervaringsplaatsen aan te bieden of korte arbeidsmarktrelevante trainingen te geven.
  • Het kan ook zijn dat een bedrijfsmentor of organisatie zich wil inzetten door bestaande jongerenprojecten met raad en daad bij te staan in de verdere ontwikkeling en uitbreiding van hun initiatief.

Professionele ondersteuning

Een goede ‘matching’ van alle wensen en mogelijkheden van jongeren en bedrijfsmentoren is cruciaal. Daarom is de organisatie Radar Advies gevraagd uitvoering te geven aan Link2Work. Dit bureau zorgt voor de registratie van wensen van deelnemers; zij geven begeleiding en ondersteuning aan mentoren en brengen de matching tot stand. Ook is Radar Advies het aanspreekpunt voor vragen van bedrijfsmentoren, jongeren en maatschappelijke projecten. Tot slot zullen zij regionale bijeenkomsten organiseren waar jongeren, bedrijfsmentoren en maatschappelijke projecten elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en workshops te volgen.

Toekomst

In eerste instantie gaat Link2Work van start in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Het is de intentie Link2Work uit te breiden naar andere gemeenten die daarvoor belangstelling hebben. Daarom worden de ervaringen in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam op de voet gevolgd en geëvalueerd. Dit kan waardevolle lessen opleveren voor toekomstige vormen van mentoring die een goede link naar de arbeidsmarkt bieden.

Aanmelding

Meld je aan of vraag meer informatie over Link2Work bij Radar Advies, mailadres link2work@minszw.nl of telefoonnummer 020-4635050.